Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „ Nekustāmā īpašuma nodokļa administrēšana Rīgas pilsētā”
Nosaukums angļu valodā “Administration of Real Estate Taxes in Riga City”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs H.Krogzeme, RTU lektore
Recenzents V.Andrējeva, RTU profesore
Anotācija Diplomdarba tēma ir Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšana Rīgas pilsētā. Darba mērķis ir veikt nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas procesu analīzi, kā rezultātā izstrādāt priekšlikumus administrēšanas pilnveidošanai. Pirmajā nodaļā ir raksturota nekustamā īpašuma nodokļa būtība un administrēšanas teorētiskie principi. Otrajā nodaļā tiek analizēta administrēšanas procesa praktiskā puse un problēmas Rīgas pilsētā. Trešajā nodaļā tiek piedāvāta nodokļu maksātāju anketēšanas analīze. Darba mērķis ir izpētīt nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas procesus, veikt to analīzi, kā rezultātā izstrādāt priekšlikumus nodokļu administrēšanas efektīvākai pilnveidošanai. Lai sasniegtu diplomdarba mērķi autors izvirza sekojošus uzdevumus: Izpētīt nekustamā īpašuma nodokļa būtību, darbību un tā administrēšanas teorētiskos principus; Izanalizēt nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas procesa praktisko gaitu un tā galvenās problēmas Rīgas pilsētā; Izstrādāt priekšlikumu plānu nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas pilnveidošanai. Darba beigās tiek formulēti galvenie secinājumi un priekšlikumi par nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas darbības funkciju uzlabošanu. Diplomdarbs sastāv no 3 nodaļām un 6 apakšnodaļām. Diplomdarbs sastāv no 70 lpp., darbā ietverto: attēlu skaits - 14, tabulu skaits - 5 , bibliogrāfiskā saraksta vienību skaits - 34, pielikumu skaits 5.
Atslēgas vārdi Nekustāmā īpašuma nodokļa administrēšana Rīgas pilsētā
Atslēgas vārdi angļu valodā Administration of Real Estate Taxes in Riga City
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2012 14:30:00