Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Farmācijas uzņēmuma produktu portfeļa pilnveidošanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Product portfolio enhancement project for a pharmaceutical company"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec.,prof. E.Gaile-Sarkane
Recenzents Dr.oec.,asoc.prof. Z.Sundukova
Anotācija Diplomprojekts „Farmācijas uzņēmuma produktu portfeļa pilnveidošanas projekts” izstrādāts ar mērķi rast iespēju pacelt uzņēmuma konkurētspēju Latvijas farmācijas tirgū, izpētīt organizācijas iekšējo vidi, kā arī tieši un netieši ietekmējošo ārējo vidi un analizēt minēto faktoru ietekmi uz uzņēmumu. Pielietojot iegūtās zināšanas, ir novērtēta un izstrādāta stratēģija uzņēmumam, kas darbojas farmācijas tirgū. Diplomprojekts sastāv no 4 nodaļām. Analītiskajā daļā tika analizētas farmācijas nozares tendences, un raksturota uzņēmuma ārējā vide. Tika veikta uzņēmuma stratēģiskā analīze, tika veikta arī uzņēmuma situācijas analīze. Uzņēmuma situācijas analīzei izmantota SVID matrica. Ir analizētas izmaiņas likumdošanā un kā šīs izmaiņas ir ietekmējušas nozari kopumā. Ir veikta arī uzņēmuma konkurentu analīze. Projekta aprēķinu daļā tika izanalizēti projekti, kuri ilgtermiņā spēs paaugstināt uzņēmuma konkurētspēju, aprēķināta to projektu lietderība. Tehnoloģiskajā daļā tika izveidota un aprakstīta uzņēmuma medikamentu un noliktavas krājumu datu bāze. Šis rīks atvieglos sekot līdzi noliktavas atlikumiem un medikamentu derīgumu termiņiem. Darba un dabas aizsardzības daļā aprakstīta uzņēmuma AS „Grindeks” darba vides risku noteikšana un izvērtēšana, kā arī izteikti priekšlikumi, kā samazināt arodslimību riskus. Pētījumā ir konstatēts, ka jauno produktu ieviešana uzņēmuma produktu portfelī ļaus palielināt uzņēmuma apgrozījumu, kā arī palīdzēs iekarot tirgus daļu un nostiprināt savas pozīcijas Latvijas farmācijas tirgū. Secinājumu un priekšlikumu daļā formulēti galvenie secinājumi par uzņēmuma darbu un priekšlikumi stratēģijas pilnveidošanai. Diplomprojekta apjoms ir 70 lappuses. Darbā izmantotas 14 tabulas un 34 attēli.
Atslēgas vārdi patentbrīvs, bioekvivalence, tirgus daļa, pārdošanas prognoze
Atslēgas vārdi angļu valodā generic, bioequivalence, market share, sales forecast
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 06.06.2012 22:48:26