Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Enerģētika un elektrotehnika
Nosaukums Enerģijas ražošana atomelektrostacijās
Nosaukums angļu valodā Energy Generation in Nuclear Stations
Struktūrvienība 27200 Enerģētikas institūts
Darba vadītājs Prof. J.Barkāns
Recenzents asoc.prof. T.Lomane
Anotācija Bakalaura darba tēma „Enerģijas ražošana atomelektrostacijās”. Šajā darbā ir aplūkoti kodolprocesi, atomelektrostaciju shēmas, atomkurināmā cikli, nostrādātā kurināmā pārstrādes procesi un pārstrādes produktu apglabāšana, atomreaktori ar gāzveidīgo dzesēšanu, ātrneitronu reaktori. Darbs sastāv no ievada, teorētiskās daļas, secinājumiem, izmantotās literatūras avotu saraksta. Darba teorētiskajā daļā ir apskatīti kodolspēki un kodolreakcijas, atomelektrostaciju reaktoru klasifikācija, kodoldegvielas ražošanas cikls, nostrādātā kurināmā pārstrāde un apglabāšana, vairāki atomreaktoru tipi, kuros izmanto gāzveidīgo dzesēšanu, kurināmā pavairošanas iespējas izmantojot ātrneitronu reaktorus. Darba mērķis – apzināt atomelektrostaciju reaktoru veidus un to darbības principus; noskaidrot kodolenerģijas ražošanas metodes un dažāda veida kurināmā pielietojumu enerģijas ražošanai, nostrādātā kurināmā pārstrādes un apglabāšanas iespējas. Darbs satur 53 lappuses, tajā skaitā 30 attēlus, kā arī darbā ir izmantoti 24 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi Enerģijas ražošana atomelektrostacijās
Atslēgas vārdi angļu valodā Energy Generation in Nuclear Stations
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 21.05.2012 21:35:06