Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Reklāma un tās nozīme uzņēmējdarbībā"
Nosaukums angļu valodā "Advertising and its role in entrepreneurship"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec.,lekt. I.Andersone
Recenzents Dr.oec.,asoc.prof. Z.Sundukova
Anotācija Bakalaura darba autore: Lemberga Sanita (2012) Bakalaura darba tēma: Reklāma un tās nozīme uzņēmējdarbībā Bakalaura darba mērķis ir iepazīties ar reklāmas nozīmi no teorētiskās puses un izstrādāt reklāmas kampaņu uzņēmumam SIA „Kurzemes Sēklas”. Darba analītiskajā apskatu daļā autore apskata reklāmas jēdzienu no teorētiskās puse, dod nelielu ieskatu reklāmas vēsturē. Tālāk darbā autore apskata reklāmas mērķus, uzdevumus, veidus un analizē galveno reklāmas mēdiju priekšrocības un trūkumus. Turpinot analītisko apskatu daļu, tiek sniegts ieskats no teorētiskās puses, kas ir reklāmas kampaņa, tās budžets, mērķa noteikšana un kampaņas novērtēšana. Pētījumu un aprēķinu daļā tiek iepazīstināts ar uzņēmumu SIA „Kurzemes Sēklās” un tiek izstrādāta uzņēmuma reklāmas kampaņa. Izstrādājot reklāmas kampaņu, tiek veikta reklāmas izplatīšanas kanālu izvēlē, teksta izstrāde, tiek izstrādāts budžets, un nobeigumā tiek novērtēta reklāmas kampaņas efektivitāte. Nozīmīgākie secinājumi ir tādi, ka reklāmai ir liela nozīme uzņēmējdarbībā gan starp lieliem, gan arī maziem uzņēmumiem. Balstoties uz uzņēmuma izstrādāto reklāmas kampaņu autore secina, ka uzņēmumam, ir iespēja palielināt savas produkcijas pārdošanas apjomu un līdz ar to gūt peļņu. Bakalaura darbs izstrādāts latviešu valodā, un tas sastāv no ievada, divām daļām, nobeiguma un bibliogrāfiskā saraksta. Darba apjoms ir 58 lapas puses, tajā iekļauti 6 attēli, 5 tabulas, 1 formula. Bibliogrāfiskais saraksts sastāv no 17 avotiem latviešu valodā un 5 – angļu valodā.
Atslēgas vārdi Reklāma, Reklāmas kampaņa
Atslēgas vārdi angļu valodā Advertising, advertisement campaign
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2012 18:24:34