Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Pakalpojuma uzņēmuma rentabilitātes paaugstināšanas projekts
Nosaukums angļu valodā Profitability increase project for a services company
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec.,lekt.I.Ovčiņņikova
Recenzents Dr.habil.oec.,prof.A.Magidenko
Anotācija Diplomprojekta tēma ir Pakalpojuma uzņēmuma rentabilitātes paaugstināšanas projekts. Pētāmais uzņēmums ir pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību (PSIA) Tukuma ledus halle. Darba ietvaros tika veikta uzņēmuma bilances vertikālā un horizontālā analīze, kā arī finanšu rādītāju dinamikas izpēte. Ņemot vērā finanšu analīžu rezultātus, tika izvirzīti priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir pilnveidot krājumu uzskaiti un kā risinājumu autore piedāvā izmantot jaunu krājumu uzskaites sistēmu programmā Microsoft Excel. Otrais priekšlikums ir pilnveidot pamatlīdzekļu uzskaiti un pētījuma ietvaros tiek salīdzinātas visas nolietojuma metodes un piedāvāta jauna pamatlīdzekļu uzskaites sistēma. Trešais priekšlikums ir noteikt darbinieku un atsevišķi grāmatvedes darba noslogojumu, kā rezultātā tiek aprēķināts grāmatvedes darba dienas aizņemtība un piedāvāts risinājums darba laika ieekonomēšanai. Tika aprēķinātas arī katra priekšlikuma ieviešanas izmaksas, kā arī izmaksu samazinājums, kas sekotu ieviešot priekšlikumus. Kopumā darba izstrādei izmantoti 20 literatūras avoti latviešu valodā, kā arī interneta resursi un uzņēmuma gadu pārskati, kā arī grāmatvedības programmas izdrukas. Diplomprojekta apjoms ir 69 lappuses un darbā ir iekļautas 18 tabulas, 53 attēli, 17 formulas un 8 pielikumi.
Atslēgas vārdi Pakalpojuma uzņēmuma rentabilitātes paaugstināšanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Profitability increase project for a services company
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2012 12:58:04