Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Dzelzceļa stacijas ēka"
Nosaukums angļu valodā "Railway station building"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs V.Goremikins
Recenzents U.Lencis
Anotācija ANOTĀCIJA Diplomdarbs sastāv no bakalaura darba pētījumu daļas un inženierprojekta daļas. Bakalaura darba pētījumu daļā apskatīti dažāda veida kopņu konstruktīvie risinājumi, to konceptuālie darbības principi, izmantojamie materiāli un pielietošanas iespējas, īpašu uzmanību pievēršot paralēljoslu kopnēm. Darbā izpētīta maģistrālo cauruļu atgriezumu pielietošanas iespējas kopnes režģa galvenajos elementos un noteikti šo elementu pastiprināšanas varianti, radot netradicionālus kopnes režģa risinājumus, noteikta sakarība starp kopnes režģa risinājumu, ģeometriskajiem parametriem, stiegras uzsprieguma spēku un kopnes slodzes nestspēju. Darbā modelēts paralēlkopnes dažādu riņķa elementu izvietojums un apskatīti to nepieciešamie pastiprināšanas veidi, veikts detalizēts kopnes režģa atsevišķu risinājumu darbību izklāsts un veikta to analīze izmantojot ANSYS 12.1 programmu. Inženierprojekta daļā izstrādāta ir „Dzelzceļa stacijas ēka”. Inženierprojekts sastāv no sekojošām daļām: Arhitektūras daļā ir apskatīts objekta situācijas vēsturiskais un funkcionālais raksturojums, aprakstīts ģenerālais plāns, arhitektūras risinājumi un plānojums, risinājumu konstruktīvais izpildījums, un teritorijas inženierģeoloģiskais raksturojums un risinājumi, kā arī veikta nesošo elementu konstruktīvo variantu izvēle un salīdzinošs pamatojums. Konstruktīvo elementu aprēķinu daļā veikts nesošo tērauda konstrukciju – kopņu un kolonnu, kā arī monolītā dzelzsbetona pamatu un mūra sienas aprēķins un dimensionēšana, veiktas šķērsrāmja trīs mezglu pārbaudes. Siltināšanas un konstrukciju aizsardzības daļā veiktas konstrukciju siltumtehniskās aplēses, aprakstīti siltināšanas, konstrukciju hidroizolācijas, pretkorozijas un ugunsdrošības aizsardzības pasākumi. Būvdarbu tehnoloģijas un organizācijas daļā veikts būvobjekta situācijas novērtējums, kalendārā plāna aprēķins, aprakstīta galveno būvdarbu tehnoloģija, kā arī darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības pasākumi. Grafiskā daļa sastāv no 9 rasējumiem A1 un formāta lapas. Diplomprojekts sastāv no 181 lapām ar 124 attēliem un 21 tabulu. Tika izmantoti 36 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi Kopnes režģa atsevišķu risinājumu darbības analīze, Dzelzceļa stacijas ēka
Atslēgas vārdi angļu valodā Behavior Analysis of Specific Truss Web Solutions, Railway Station Building
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 12.06.2012 12:17:28