Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Projekta vadīšana telemārketinga uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Project management in a telemarketing company
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec.,doc.R.Greitāne
Recenzents Mg.oec.V.Šatrevičs
Anotācija Mūsdienās sabiedrībā ļoti bieži tiek izmantots vārds projekts. Šajā bakalaura darbā tas apskatīts kā viens no būtiskākajiem terminiem uzņēmējdarbībā un vadībā. Lai īstenotu jebkuru projektu, ir nepieciešama darbība projektu vadīšana, kas ļauj sasniegt izvirzīto mērķi efektīvi. Ņemot vērā projektu vadīšanas nozīmi un aktualitāti šobrīd, autore bakalaura darbā izpēta tās teorētiskos pamatus un izmanto iegūtās zināšanas praktiskā veidā tieši telemārketinga uzņēmumā, izstrādājot projektu. Bakalaura darba tēmas izklāsts balstās gan uz aprakstīto metodiku, gan darba autores personīgo pieredzi, strādājot uzņēmumā par projektu vadītāju, parādot projekta vadīšanas procesu kopumu no pašiem pirmsākumiem, atbilstoši telemārketinga specifikai un prasībām. Bakalaura darbam ir divas daļas analītiskā un pētījumu, aprēķinu. Pirmajā no tām tiek apskatītas, analizētas projekta un tā vadīšanas teorētiskās nostādnes, iekļaujot būtiskāko par projektu, tā pazīmēm, klasifikāciju, kā arī svarīgākās metodoloģijas, ko izmanto projektu vadīšanai, uzskaitot to priekšrocības un trūkumus. Analizējot aprakstītās metodes, darba autore vienu no tām (projekta dzīves cikla metodi) izpēta detalizētāk. Otrajā pētījumu un aprēķinu daļā tā tiek pielāgota tieši pētāmajam telemārketinga projektam, parādīta reāla projekta plānošana un vadīšana, kā arī iespējamais noslēgums. Darba autore salīdzina uzņēmumā līdz šim realizēto projektu vadīšanas metodiku ar teorijā un pētījumā aprakstīto, iesaka uzlabojumus turpmākajai uzņēmuma projektu vadīšanai. Darba nobeigumā, balstoties uz iegūtajiem rezultātiem un zināšanām, tiek izdarīti secinājumi. Darba izstrādē par pamatu ņemta dažādos literatūras avotos iegūtā un analizētā informācija, kā arī uzņēmuma iekšējie, nepublicētie dati, ko darba autore ieguvusi, konsultējoties ar uzņēmuma vadību. Bakalaura darbs satur 69 lappuses, 11 attēlus, 16 tabulas, vienu pielikumu.
Atslēgas vārdi Projekta vadīšana telemārketinga uzņēmumā
Atslēgas vārdi angļu valodā Project management in a telemarketing company
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2012 19:50:13