Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums AS „Liepājas autobusu parks” pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Development project for JSC "Liepājas autobusu parks"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., lekt. I.Andersone
Recenzents Mg.oec., asoc.prof., R.Alsiņa
Anotācija Gita Berģe: „AS “Liepājas autobusu parks” (turpmāk – LAP) pilnveidošanas projekts”. Diplomprojekta mērķis - izvirzīt 3 priekšlikumus un ar teorētisko pamatojumu un aprēķinu palīdzību atspoguļot LAP izaugsmes un darbības uzlabošanas iespējas pilsētas nozīmes pasažieru pārvadājumu jomā. Analītiskajā daļā ir atspoguļots uzņēmuma vispārējs apraksts, vēsture, struktūra, vadības pamatsastāvs un darbības attīstība. Izstrādāta SVID un finanšu analīze. Projekta aprēķinu daļā ir aprakstīti un ar aprēķinu palīdzību atspoguļots efekts no izvirzītajiem 3 priekšlikumiem, kā arī sniegts apkopojums par visu priekšlikumu ekonomisko guvumu. Tehnoloģiskajā daļā ir atspoguļoti mājas lapu veidošanas principi, novērtēta LAP esošā mājas lapa un sniegti priekšlikumi LAP mājas lapas modernizācijai. Darba un dabas aizsardzības daļā ir aprakstīts darba aizsardzības sistēmas nozīmīgums katra uzņēmuma darbībā. Izstrādāts LAP darba aizsardzības preventīvo pasākumu plāns, kurā atspoguļotas izmaksas tā ieviešanai. Diplomprojekta beigu daļā tiek izdarīti autores secinājumi un sniegti priekšlikumi LAP darbības uzlabošanai. Diplomprojekta izstrādāšanai tiek izmantoti LR likumdošanas normatīvie akti, speciālā literatūra, interneta resursi, kā arī uzņēmuma nepublicētie materiāli, kopā 25 literatūras avoti. Diplomprojekts izstrādāts uz 77 lapām, tajā iekļautas 18 tabulas un 21 attēli, pievienoti 2 pielikumi. Grafiskajā daļā attēloti 11 attēli un 7 tabulas.
Atslēgas vārdi AS "Liepājas autobusu parks"
Atslēgas vārdi angļu valodā JSC "Liepājas autobusu parks"
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 06.01.2012 11:08:03