Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Kvalitātes sistēmas pilnveide SIA "SAN Motors" "
Nosaukums angļu valodā "Improvement of Quality Management System in "SAN Motors" Ltd "
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec., asoc. profesore Inga Lapiņa
Recenzents Dr.sc.ing.,profesors Jānis Mazais
Anotācija Maruņina N. Kvalitātes sistēmas pilnveide SIA SAN Motors: Maģistra darbs/ N.Maruņina, I.Lapiņa. Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma Visaptveroša kvalitātes vadība, 2012.- 94.lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 94 lpp., tajā iekļauti 17 attēli, 14 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 34 avoti latviešu valodā, 1 angļu un 3 krievu valodā. Darbam pievienoti 7 pielikumi. Darba mērķis ir pilnveidot kvalitātes vadības sistēmu un izstrādāt praktiskus ieteikumus izmantošanai SIA SAN Motors autoservisā, lai nodrošinātu stabilu pozīciju apkalpošanas jomā un pilnveidotu uzņēmumā notiekošos procesus. Pirmajā darba daļā koncentrētā veidā apskatīti teorētiskie kvalitātes vadības aspekti pakalpojumu uzņēmumā, kas ir izklāstīti mūsdienu ekonomiskajā un zinātniskajā literatūrā, periodiskajos izdevumos. Otrajā darba daļā ir iekļauta SIA SAN Motors ārējās un iekšējās vides analīze, esošās kvalitātes vadības sistēmas analīze, izmantojot statistiskās metodes, salīdzināšanās metodes, FMEA un zivs asakas diagrammas metodes. Izvērtējot iegūto informāciju, maģistra darba noslēguma daļā darba autore piedāvā vairākus risinājumus un rekomendācijas SIA SAN Motors kvalitātes vadības sistēmas pilnveidei un uzlabošanai. Balstoties uz pētījuma rezultātiem, tika secināts, ka Latvijas tirgū SIA SAN Motors ieņem stabilu pozīciju starp uzņēmumiem, kas sniedz automašīnu apkopes un remonta pakalpojumus. Par to liecina teicama pakalpojumu kvalitāte un augsts klientu apkalpošanas līmenis, kā rezultātā kampaņas Uzslavē labu servisu! iegūta balva. Lai uzturētu uzņēmuma SAN Motors stabilitāti visām organizācijas struktūrvienībām ir nepieciešami uzlabošanas risinājumi, kas palīdz nepārtraukti pilnveidoties - vajadzīga informācija un atgriezeniskā saite, lai vērtētu sistēmas atbilstību iekšējai un ārējai videi un nepieciešamības gadījumā varētu veikt izmaiņas un atbilstoši pielāgoties.
Atslēgas vārdi kvalitātes vadības sistēma, pilnveide, uzlabošana, process
Atslēgas vārdi angļu valodā quality management system, improvement, improvement of the process
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 06.06.2012 10:24:56