Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Ražošanas uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project of Perfection of Operations of a Manufacturing Company
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.sc.ing.,doc.G.Kozaka
Recenzents Mg.oec.D.Ādmīdiņš
Anotācija Diplomprojekta temats: Ražošanas uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts. Pētījuma objekts ir SIA Pingons zeķu ražošanas uzņēmums. Diplomprojekta mērķis ir veikt SIA Pingons analīzi, konstatēt problēmas, kas kavē uzņēmuma veiksmīgo izaugsmi un izstrādāt trīs uzņēmuma darbības pilnveidošanas pasākumus, kas sekmēs izvirzīto problēmu risināšanu. Diplomprojekts sastāv no piecām daļām. Analītiskajā daļā apskatīts uzņēmuma darbības veids, organizatoriskā struktūra, sortiments, ka arī veikta ārējās vides, nozares un konkurentu analīze, uzņēmuma finanšu stāvokļa novērtējums un produkcijas pašizmaksas aprēķins. Analītiskajā daļā veikto pētījumu rezultātā tiek konstatētas uzņēmumā esošas problēmas zema uzņēmuma peļņas norma, garš finanšu cikls un neto apgrozījuma kritums. Projekta aprēķinu daļā autore piedāvā trīs uzņēmuma problēmu risināšanas iespējas un pamato to efektivitāti ar ekonomiskiem aprēķiniem. Pirmais priekšlikums ir ieiešana Latvijas tirgū zem sava zīmola, otrais debitoru jaunās kredīta politikas ieviešana un trešais jauno sadales kanālu darbības organizēšana. Tehnoloģiskajā daļa tiek veikta klientu datu bāzes izstrāde, kas atvieglos debitoru parādu vadīšanas procesu. Darba un dabas aizsardzības daļā tiek veikta risku novērtēšana un darba aizsardzības plāna izstrāde, kas sekmes risku novēršanu vai samazināšanu. Grafiskajā daļā ir paradīti attēli un tabulas, kas atspoguļo diplomprojekta izstrādāšanas gaitā iegūtos un izstrādātus rezultātus. Diplomprojekts uzrakstīts latviešu valodā 85 lapu apjomā un ietver sevī 61 tabulu, 26 attēlus un 7 pielikumus. Bibliogrāfiskais saraksts sastāv no 28 avotiem.
Atslēgas vārdi Ražošanas uzņēmums, darbības pilnveidošana
Atslēgas vārdi angļu valodā Manufacturing company, perfection of operations
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2012 14:34:10