Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Būvuzņēmuma SIA "RBSSKALS Būvsabiedrība" pārvaldības efektivitātes novērtēšana un tās paaugstināšanas iespējas
Nosaukums angļu valodā Construction company` s SIA "RBSSKALS Buvsabiedriba" management efficiency evalution and its improvement opportunities
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec. , zvērināts revidents Jānis Mežiels
Recenzents Dr.oec., profesors Jānis Vanags
Anotācija Maģistra darba tēma ir Būvuzņēmuma SIA RBSSKALS Būvsabiedrība pārvaldības efektivitātes novērtēšana un tās paaugstināšanas iespējas. Darba mērķis ir izstrādāt SIA RBSSKALS Būvsabiedrības pārvaldības pilnveidošanas priekšlikumus. Darbs sastāv no ievada, trīs nodaļām ar apakšnodaļām, autora secinājumiem un priekšlikumiem, kā arī pielikumiem. Pirmā nodaļa Analītiskā daļa sniedz ieskatu RBSSKALS grupas un SIA RBSSKALS Būvsabiedrība vēsturē un struktūrā, kā arī tiek izvērtēta SIA RBSSKALS Būvsabiedrība darbība, analizējot pēdējo pilno trīs gadu (2008.g., 2009.g., 2010.g.) finanšu pārskatus. Otrajā nodaļā Teorētiskā daļa autors apstrādā informāciju, kas tieši saistīta ar analītiskajā un projekta daļā izmantotajām analizēšanas un pētīšanas metodēm. Trešajā nodaļā Praktiskā daļa autors veic SIA RBSSKALS Būvsabiedrība vētības noteikšana un vadības menedžmenta izstrādāšanu ar konkrētiem turpmākās darbības priekšlikumiem. Darbs sastāv no 101 lpp., kurās iekļauti 36 att., 32 tab. un pievienoti 3 pielikumi.
Atslēgas vārdi Būvuzņēmuma pārvaldība, uzņēmuma vērtēšana, pārvaldības efektivitāte
Atslēgas vārdi angļu valodā Construction companys management efficiency evaluation, companys enchancement opportunies
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 02.01.2012 15:24:25