Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Pakalpojumu struktūra un tās pilnveidošana uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Service structure and its improvement in a company
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec.,asoc.prof.R.Alsiņa
Recenzents Mg.oec.V.Šatrevičs
Anotācija ANOTĀCIJA Bakalaura darba tēma ir Pakalpojumu struktūra un tās pilnveidošana uzņēmumā. Darba mērķis ir izpētīt SIA REHO viesnīcas Konventa Sēta pakalpojumu struktūru un piedāvāt risinājumus tās pilnveidošanai. Diplomdarba analītiskajā apskata daļā ir vispārīgi aprakstīta tūrisma nozare, šajā nozarē ietilpstošā viesnīcu industrija, uzskaitīti dažādi viesnīcu veidi un klasifikācija, veikta industrijas konkurences analīze, kā arī uzskatāmi raksturota pakalpojuma būtība un īpatnības. Analītiskās apskata daļas noslēgumā ir aprakstīta pakalpojumu struktūras nozīme uzņēmuma darbībā, kā arī pakalpojumu struktūras elementi, uz kuru pamata tika veikta uzņēmuma SIA REHO viesnīcas Konventa Sēta pakalpojumu struktūras analīze. Pētījumu un aprēķinu daļā ir sniegts vispusīgs uzņēmuma SIA REHO apraksts un uzņēmuma lielākās struktūrvienības viesnīcas Konventa Sēta darbības raksturojums un piedāvāto pakalpojumu klāsts. Pamatojoties uz analītiskajā apskata daļā aprakstītajiem pakalpojumu struktūras elementiem, tiek veikta viesnīcas Konventa Sētas pakalpojumu struktūras un ieņēmumu analīze, kā arī piedāvāti risinājumi pakalpojumu struktūras pilnveidošanai šajā uzņēmumā. Pētījumu un aprēķinu daļas trešās nodaļas ietvaros autors izstrādāja aptauju, kurā respondenti pauda viedokli par nepieciešamākajiem un pieprasītākajiem viesnīcas papildpakalpojumiem un pavadpakalpojumiem, kā arī minēja galvenos augstas kvalitātes viesnīcas servisa raksturojošos faktorus. Pētījumu rezultātā tika secināts, ka uzņēmuma SIA REHO viesnīcā Konventa Sēta pamatpakalpojuma ieņēmumi vidēji sastāda tikai 46% - 60% no viesnīcas kopējiem ieņēmumiem, kas pamato pakalpojuma struktūras organizēšanas aktualitāti šajā uzņēmuma struktūrvienībā. Analīzes gaitā tika konstatētas katra pakalpojuma struktūras elementa radīto ieņēmumu atkarība no viesnīcas noslogojumu un sezonas īpatnībām. Aptaujas datu apkopojuma rezultātā tika secināts, ka viesnīcā Konventa Sēta ir pieejami gandrīz visi svarīgākie un pieprasītākie papildpakalpojumi, taču ir atklāti arī esošās pakalpojumu struktūras trūkumi un piedāvāti risinājumi to novēršanai. Kopumā darbs sastāv no 2 daļām un nobeiguma. Darbā ietvertas 11 tabulas, 9 attēli un 1 pielikums. Darbs sastāv no 62 lapaspusēm.
Atslēgas vārdi Pakalpojumu struktūra
Atslēgas vārdi angļu valodā Service structure
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2012 16:49:20