Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Nekustamā īpašuma pārvaldība
Nosaukums Dzīvojamo māju renovācijas ekonomiskais pamatojums
Nosaukums angļu valodā Economical verification of residential building renovation
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs SIA Vides projekti, Mg.oec. J.Grizāns
Recenzents Asoc.prof., Dr.oec. T.Tambovceva
Anotācija Diplomprojekta nosaukums ir „Dzīvojamo māju renovācijas ekonomiskais pamatojums”. Diplomprojekta mērķis ir veikt pētījumu par dzīvojamo māju renovācijas procesu un sniegt tā ekonomisko izvērtējumu ilgtspējīgas attīstības kontekstā. Mērķa sasniegšanai un izvirzīto uzdevumu izpildei diplomprojekta ietvaros tiek veikta analītisko publikāciju analīze, statistiskas datu apstrāde, teorētiskās un zinātniskās literatūras analīze, Latvijas Republikas normatīvo aktu analīze, nozares konferenču un semināru materiālu analīze. Diplomprojekta pirmajā daļā galvenokārt tiek pētīta un analizēta analītiskā literatūra, lai raksturotu dzīvojamās mājas nozīmi mūsdienu cilvēka dzīvē ilgtspējīgas attīstības kontekstā. Diplomprojekta otrajā daļā tiek analizēts renovācijas darbu īstenošanai nepieciešamo lēmumu pieņemšanas process, tai skaitā sniegts ieskats dzīvojamās mājas pārņemšanas savā valdījumā procesā un būvdarbu procesa organizēšanas kārtībā. Savukārt, diplomprojekta trešajā daļā tiek sniegts dzīvojamā fonda renovācijas procesa raksturojums Latvijā, kā arī veikta dzīvojamās mājas renovācijas darbu ekonomiskā analīze. Diplomprojekta ceturtajā daļā uzmanība tiek pievērsa darba aizsardzības organizatoriskās struktūras veidošanai uzņēmumā, darbinieku drošībai pie darba izpildes, kā arī dabas aizsardzībai, jo daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšana tiek uzskatīta par vienu no nozīmīgākajiem veidiem kā samazināt negatīvu iedarbību uz apkārtējo vidi. Diplomprojektā ir 77 lapas, 9 tabulas un 7 attēli. Diplomprojekta izstrādei tiek izmantoti 55 literatūras un informācijas avoti.
Atslēgas vārdi Diplomprojekta nosaukums ir „Dzīvojamo māju renovācijas ekonomiskais pamatojums”.
Atslēgas vārdi angļu valodā Diploma Project: “Economical verification of residential building renovation”.
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2012 10:08:23