Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Iedzīvotāju ienākuma nodokļu sistēmu salīdzinošā analīze Latvijā un Zviedrijā”
Nosaukums angļu valodā “Comparative Analysis of Personal Income Tax Systems in Latvia and Sweden”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
Recenzents V.Andrējeva, AS „Olainfarm” padomes priekšsēdētāja
Anotācija Diplomdarbs Iedzīvotāju ienākuma nodokļu sistēmu salīdzinošā analīze ļauj izteikt priekšlikumus , lai uzlabotu iedzīvotāju ienākuma nodokļa sistēmu. Diplomdarba mērķis ir veikt salīdzinošo analīzi Latvijas Republikas un Zviedrijas iedzīvotāju ienākuma nodokļu sistēmām. Diplomdarba objekts ir Latvijas Republikas un Zviedrijas iedzīvotāju ienākuma nodokļu sistēmas. Diplomdarba priekšmets ir Latvijas Republikas un Zviedrijas iedzīvotāju ienākuma nodokļi un to īpatnības. Darba mērķa sasniegšanai tiek izvirzīti sekojoši darba uzdevumi: 1) iepazīties ar literatūru par izvēlēto tēmu; 2) raksturot iedzīvotāju ienākuma nodokļu sistēmu Latvijas Republikā un Zviedrijā; 3) veikt iedzīvotāju ienākuma nodokļu sistēmu analīzi Latvijas Republikā un Zviedrijā pēc statistikas datiem; 4) noteikt galvenās atšķirības iedzīvotāju ienākuma nodokļu sistēmās; 5) izteikt secinājumus un priekšlikumus iedzīvotāju ienākuma nodokļu sistēmas pilnveidošanā. Analizējot Latvijas Republikas iedzīvotāju ienākuma nodokļu sistēmu tika konstatētas dažādas atšķirības, piemēram, Latvijas Republikā pastāv mikrouzņēmumu nodoklis, kam Zviedrijā nav analoga nodokļa. Darbā tiek piedāvāti konkrēti priekšlikumi nodokļu ieņēmumu palielināšanai un nodokļu administrēšanas izmaksu samazināšanai. Diplomdarba pirmajā daļā ir raksturota Latvijas Republikas iedzīvotāju ienākuma nodokļu sistēma un tās īpatnības, veikta nodokļu ieņēmumu analīze, izmantojot statistikas datus. Otrajā daļā tiek raksturota Zviedrijas iedzīvotāju ienākuma nodokļa sistēma un tās īpatnības. Diplomdarba trešajā daļa ir veikta Latvijas Republikas un Zviedrijas iedzīvotāju ienākuma nodokļu sistēmu salīdzināšana, nodokļu likmju salīdzināšana un noteikta iedzīvotāju ienākuma nodokļa nozīme valstu budžeta ieņēmumos. Diplomdarbs sastāv no 3 sadaļām, 59 lappusēm, 3 attēliem un 22 tabulām. Darba veidošanā izmantoti 33 informācijas avoti. ANOTĀCIJA
Atslēgas vārdi Nodokļu sistēmu analīze
Atslēgas vārdi angļu valodā Analysis of tax system
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 19.12.2012 07:36:02