Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums A/S „Liepājas metalurgs” ražošanas efektivitātes paaugstināšana
Nosaukums angļu valodā Production efficiency enhancement in JSC “Liepājas metalurgs”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., lekt. K.Marinska
Recenzents Mg.oec., pr.doc. J.Mežiels
Anotācija Diplomprojekta tēma ir: a/s „Liepājas Metalurgs” ražošanas efektivitātes paaugstināšana. Mērķis: izstrādāt priekšlikumus, lai paaugstinātu ražošanas efektivitāti. Analītiskajā daļā raksturota uzņēmuma izveidošana, attīstība un tā darbība. Tiek aprakstīta informācija par uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem, produkciju, sertifikātiem , uzņēmuma iekšējā un ārējā vide , kā arī uzņēmuma finansiālais stāvoklis. Analītiskās daļas beigās autors veic SVID analīzi. Projekta aprēķina daļā autore izstrādājusi trīs priekšlikumus, uzņēmuma efektivitātes paaugstināšanai. Pirmais- kuģu otrreizējās pārstrādes objektu, otrs- tvaika- gāzes elektrostaciju un trešais –izmaksu samazināšanas virzienu. Tehnoloģiskajā daļā ir parādīts investīciju projekta novērtēšanu un rādītāju aprēķins ar Excel palīdzību. Darba un dabas aizsardzības daļā tiek apskatīti darba riski un tie novērtēti, kā arī izstrādāts darba aizsardzības pasākumu plāns. Diplomprojekta noslēgumā ir kopsavilkums, kas izteikts secinājumos un izvirzīti priekšlikumi, kā arī izstrādāta grafiskā daļa. Diplomprojekts izstrādāts latviešu valodā, sastāv no ievada, piecām daļām un secinājumiem, kopā 85 lapas, 28 tabulas un 18 attēli, 3 pielikumi, izmantotas 2 formulas, darbu izstrādājot izmantoti 25 literatūras avoti. Darba izstrādāšanai tika izmantota zinātniskā literatūra, informācija no interneta, kā arī uzņēmuma nepublicētie materiāli.
Atslēgas vārdi ražošanas efektivitātes paaugstināšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Production efficiency enhancement
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2012 12:39:25