Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ķīmijas tehnoloģija
Nosaukums Latvijas mālu modificēšana ar sārmiem un to īpašības
Nosaukums angļu valodā Modifying of Latvian clays with alkali and their properties
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Dr.chem. V.Lakevičs, Dr.sc.ing. J.Mālers
Recenzents Dr.habil.chem. A.Ruplis
Anotācija Bakalaura darbs sastāv no ievada, literatūras apskata, metodiskās daļas, rezultātu analīzes, secinājumiem un izmantotās literatūras saraksta. Izmantotā literatūra ir latviešu, krievu un angļu valodā, literatūras avoti ir no 1961.gada līdz 2012.gadam. Literatūras apskatā ir aprakstīti māli, to uzbūve un īpašības, kā arī dots ieskats par Latvijas māliem un organiskās krāsvielas metilēnzilā adsorbciju. Darbā eksperimentāli pētīta organiskās krāsvielas metilēnzilā adsorbcija uz neapstrādātiem un ar trīs koncentrāciju - 5%, 10%, 15% NaOH šķīdumu modificētiem Latvijas mālu paraugiem. Raksturotas mālu paraugu adsorbcijas īpašības un to sastāva izmaiņas atkarībā no NaOH koncentrācijas. Mālu paraugi ir no trīs Latvijas atradnēm Strēļi, Laža, Tūja. Bakalaura darbs ir rakstīts latviešu valodā un satur 42 lappuses, 19 attēlus, 3 tabulas, 44 literatūras avotus.
Atslēgas vārdi LATVIJAS MĀLI, MODIFICĒŠANA, SĀRMI, METILĒNZILAIS, ADSORBCIJA
Atslēgas vārdi angļu valodā LATVIAN CLAYS, MODIFYING, ALKALI, METHYLENE BLUE, ADSORPTION
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 12.06.2012 16:33:27