Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības loģistika
Nosaukums „Konteineru ekipējuma pilnveidošana uzņēmumā SIA „Containerships” tuvjūras kravu pārvadājumos”
Nosaukums angļu valodā “Improvements in Container Equipment for Short-Distance Sea Freight Transportations in the Company “Containerships” Ltd.”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Asoc.prof. D.Solovjovs
Recenzents
Anotācija Diplomdarba autore ir Anete Blimhena, un pētījuma tēma ir „Konteineru ekipējuma pilnveidošana uzņēmumā SIA „Containerships” tuvjūras kravu pārvadājumos”. Diplomdarba mērķis ir noteikt optimizācijas iespējas konteineru parka pilnveidošanai, balstoties uz SIA „Containerships” datu analīzi Lai sasniegtu mērķi ir jāveic sekojoši uzdevumi: jāiepazīstas ar konteinerpārvadājumu tirgus attīstību, tendencēm, galvenajiem dalībniekiem. Jāanalizē konteineru parka organizācijas problēmas, par izpētes objektu ņemot uzņēmumu SIA „Containerships”. Balstoties uz uzņēmuma reālajiem rādītājiem un faktisko darbību, jāveic aprēķini, lai noteiktu optimizācijas iespējas konteineru parka pilnveidošanai. Pirmajā nodaļā apskatīts konteinerpārvadājumu tirgus, jūras konteineru izmantošanas vēsture, attīstība un klasifikācija, kā arī veikts konteinerpārvadājumu salīdzinājums ar citiem transporta veidiem. Otrajā nodaļā atspoguļota „Containerships” grupas darbība, pozīcija tirgū, aprakstīta tai piederošā flote. Sīkāk apskatīta meitas uzņēmuma Latvijā SIA „Containerships” struktūra, pamatfunkcijas un sadarbība ar Rīgas Universālo terminālu. Trešajā nodaļā analizēts jūras konteineru pieprasījums un piedāvājums „Containerships” servisa ostās, kā arī apskatītas problēmas, kas saistītas ar konteineru parka un aprites uzlabošanu. Darba nobeigumā apkopoti secinājumi un izvirzīti priekšlikumi konteineru parka pilnveidošanai un aprites uzlabošanai uzņēmumā SIA „Containerships”. Diplomprojekts izklāstīts uz 57 lapām, tajā ir iekļauti 15 attēli, 5 tabulas un 19 izmantotās literatūras avoti.
Atslēgas vārdi konteineri, loģistika, optimizācija, tuvjūras pārvadājumi
Atslēgas vārdi angļu valodā containers, logistics, improvement, short-sea
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 21.05.2012 09:26:06