Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Aktuālās attīstības tendences preču izcelsmes tiesiskajā regulējumā”
Nosaukums angļu valodā “Development of Actual Tendency in Regular Legislation on Origin of Goods”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs T.Kantāne, VID MP nodaļas vadītāja
Recenzents A.Čevers, RTU docents (prakt.), Mg.iur.
Anotācija Diplomdarba tēma ir „Aktuālās attīstības tendences preču izcelsmes tiesiskajā regulējumā”. Diplomdarbu izstrādāja Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūta Muitas un nodokļu katedras studente Marija Vinogradska. Diplomdarba tēmas aktualitāti nosaka tas, ka pašlaik, saskaņā ar pasaules tirdzniecības attiecību liberalizāciju un efektīvāku tirdzniecības noteikumu ieviešanu, Eiropas Savienības galvenais uzdevums izcelsmes jomā ir vienkāršot preču izcelsmes normatīvo bāzi, panākot pēc iespējas lielāku pārredzamību un paredzamību izcelsmes noteikumos, tostarp attiecībā uz izcelsmes noteikumu piemērošanu un tiesisko noteiktību. Diplomdarba mērķis ir noskaidrot galvenās tendences preču izcelsmes tiesiskā regulējuma attīstībā, novērtēt izmaiņas preču nepreferenciālās un preferenciālās izcelsmes regulējumā un noskaidrot iespējamās problēmas, izdarīt secinājumus un izstrādāt priekšlikumus nepilnību novēršanai. Lai sasniegtu diplomdarba mērķi, tika izvirzīti sekojoši uzdevumi: apkopot informāciju un izveidot teorētisko bāzi par preču izcelsmi, izmantojot dažādus avotus; iepazīties ar preču izcelsmes veidiem un to tiesisko regulējumu; noteikt galvenās aktualitātes nepreferenciālās preču izcelsmes tiesiskajā regulējumā; veikt nepreferenciālo izcelsmes noteikumu ieviešanas analīzi, lai izdarītu secinājumus par nepreferenciālo izcelsmes noteikumu ieviešanas lietderību un izstrādātu ieteikumus nepilnību novēršanai; noteikt galvenās aktualitātes preferenciālās izcelsmes tiesiskajā regulējumā; veikt ES un Korejas Brīvās tirdzniecības nolīguma analīzi attiecībā uz izcelsmes apliecinājumu, lai izdarītu secinājumus un izvirzītu priekšlikumus problēmas risinājumam; veikt Vispārējās priekšrocības shēmas projekta analīzi, lai izdarītu secinājumus par plānojamām izmaiņām un novērtētu to mērķus. Darbs sastāv no 3 daļām: 1.daļā tiek aplūkota preču izcelsmes būtība un preču izcelsmes veidi, kā arī normatīvā bāze un tiesiskā regulējuma specifika; 2.daļā tiek veikts pētījums par nepreferenciālo izcelsmes noteikumu ieviešanu un izteikti ierosinājumi noteikumu pilnveidošanai; 3.daļā tiek veikti divi pētījumi, kas vērsti uz preferenciālās preču izcelsmes tiesiskā regulējuma izmaiņām. Diplomdarbs sastāv no 70 lapaspusēm, 5 attēliem, 4 pielikumiem un 33 literatūras avotiem.
Atslēgas vārdi Preču izcelsme
Atslēgas vārdi angļu valodā origin of goods
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2012 13:17:27