Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Procesu vadības pieejas ieviešana SIA "Auces komunālie pakalpojumi"
Nosaukums angļu valodā "Implementation of Process Management Approach at "Auces komunālie pakalpojumi" Ltd"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec. Anita Franckeviča
Recenzents Mg.oec.,lektore Raimonda Liepiņa
Anotācija ANOTĀCIJA Vilčinska S. Procesu vadības pieejas ieviešana SIA “Auces komunālie pakalpojumi”; Bakalaura darbs/ S.Vilčinska, A.Franckeviča. – Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma “Visaptveroša kvalitātes vadība”, 2012. – 100 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 61 lpp., tajā iekļauti 18 attēli, 8 tabulas, 23 avoti latviešu, un 1 krievu valodā. Darbam pievienoti 28 pielikumi. Darba mērķis ir izvērtēt SIA “Auces komunālie pakalpojumi” notiekošos procesus un to neefektīvo vadību, lai izstrādātu priekšlikumus efektīvai procesu vadības pieejas ieviešanai. Pirmajā darba daļā ir izskatīti procesu vadības pieejas ieviešanas posmi, kā arī apskatītas dažādas procesu dokumentēšanas iespējas un kvalitātes kontroles un uzlabošanas instrumenti. Otrajā daļā aprakstīta uzņēmuma darbība un izanalizēta procesu vadības pieejas ieviešana uzņēmumā. Trešajā daļā ir apzināti un identificēti SIA „Auces komunālie pakalpojumi” notiekošie procesi un to savstarpējā mijiedarbība. Nozīmīgākie secinājumi ir: 1) uzņēmuma vadībai trūkst zināšanu un praktiskās pieredzes uzņēmuma vadīšanā un tā vadības stils ir haotisks; 2) uzņēmuma vadība nav ieinteresēta uzņēmuma darbības sakārtošanā; 3) klientu neapmierinātību bieži izraisa uzņēmuma vadītāja nekompetence; 4) uzņēmumā trūkst inženiertehnisko un dažādu kvalificētu darbinieku; 5) darbiniekiem trūkst motivācijas; 6) uzņēmuma vadošo darbinieku darba pienākumi nav sadalīti vienmērīgi. Darba autore ir izstrādājusi priekšlikumus, kas varētu veicināt uzņēmuma tālāku attīstību: 1) sniegt atbalstu vadības sistēmas ieviešanai visās uzņēmuma nozarēs; 2) veikt uzņēmuma pārstrukturizēšanu; 3) veikt uzņēmuma darbinieku kvalifikācijas celšanu, kā arī veikt inženiertehniskā personāla piesaisti uzņēmumam vitāli svarīgās nozarēs; 4) veikt uzņēmuma darbinieku motivācijas celšanu; 5) veikt klientu vispusīgu anketēšanu par jautājumiem, kas būtiski skar klientu intereses.
Atslēgas vārdi Procesu vadība
Atslēgas vārdi angļu valodā Implementation of Process
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 11.06.2012 08:28:35