Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transporta sistēmu inženierija
Nosaukums Kurjerpasta sūtījumu piegādes apliecinājuma dokumentu uzskaites nodrošinājuma risinājums MS Access vidē piegādēm uz sūtījumu nodošanas punktiem
Nosaukums angļu valodā The Solution in MS Access Environment of Record Keeping of Proof of Delivery Documents of Express Mail Deliveries to Pick-up/Drop-off Points
Struktūrvienība 25100 Aeronautikas institūts
Darba vadītājs Asistents Sergejs Bratarčuks
Recenzents Docents Aloizs Lešinskis
Anotācija Darbs Kurjerpasta sūtījumu piegādes apliecinājuma dokumentu uzskaites nodrošinājuma risinājums piegādēm uz sūtījumu nodošanas punktiem MS Access vidē ir izstrādāts, lai analizētu un izvērtētu kurjerpasta uzņēmumā jaunieviesta produkta dokumentu uzskaites problēmas un prasības uzskaites kontroles sistēmai. Darbā kā dokumentu kontroles uzskaites risinājums tiek piedāvāta speciāli izstrādāta aplikācija MS Access vidē, kas nodrošina piegādes apliecinājuma dokumentu radīšanu, kontroli un uzskaiti. Tiek izvērtēts šī risinājuma izstrādes un ieviešanas lietderīgums un ekonomiskais pamatojums. Vadoties no šiem secinājumiem, tiek izstrādāta minētā aplikācija un aprakstīta aplikācijas struktūra, darba process un apstrādes procedūru loģika. Darba grafiskajā daļā ir trīs rasējumi, kas ilustrē jaunā produkta piegādes procesa specifiku un iespējamās alternatīvas un problēmas. Darba kopapjoms ir 66 lapas, 15 attēli, 4 tabulas, 14 vienādojumi. Darbam ir viens pielikums. Darba izstrādei ir izmantoti 10 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Kurjerpasts, sūtījumu piegāde, dokumenti, Access, datubāze, uzskaite
Atslēgas vārdi angļu valodā Express deliveries, documents, Access, database, control solution
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2012 23:18:19