Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Lidostas pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanas projekts
Nosaukums angļu valodā Airport service quality improvement project
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec.,doc.R.Greitāne
Recenzents Pr.doc.I.Eriņš
Anotācija Diplomprojekta tēma ir Lidostas pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanas projekts. Diplomprojekts sastāv no 5 daļām. Analītiskajā daļā tiek raksturots uzņēmums VAS Starptautiskā lidosta Rīga, veikta uzņēmuma analīze, kura ietver sevī uzņēmuma un nozares analīzi, uzņēmuma finansiālās darbības rezultātu analīzi, lidostas pakalpojumu kvalitāti un tās nozīmi, pakalpojumu kvalitātes analīzi, kā arī pakalpojumu kvalitātes kontroles analīzi. Analītiskajā daļā tiek atklātas trīs lidostas Zvanu centra lielākās problēmas un to risināšanas iespējamie risinājumi. Projektu daļā tiek izstrādāti priekšlikumi lidostas Zvanu centra sniegto pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanai, izstrādājot Zvanu centra modernizācijas iespējas, kas samazinātu neatbildēto zvanu statistiku un palielinātu servisa līmeni. Tehnoloģiskajā daļā tiek izstrādāta datu bāze lidostas Zvanu centra privilēģiju programmas RIX Club klientiem. Darba un dabas aizsardzības daļā tiek noteikti darba vides riski un veikta risku pakāpes samazināšana, lai darbiniekiem darba vietā tiktu nodrošināta atbilstoša darba vide. Grafiskajā daļā tiek apkopoti attēli un tabulas, kuras autore prezentēs diplomprojekta aizstāvēšanā. Darba kopējais apjoms ir 69 lappuses, kas sevī ietver 24 tabulas, 43 attēlus un 21 izmantotās literatūras avotus.
Atslēgas vārdi Lidostas pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Airport service quality improvement project
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2012 22:00:52