Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Ražošanas uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Manufacturing companys performance improvement project
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec.asoc.prof.L.Vasiļjeva
Recenzents Mg.oec.,lekt.I.Ovčiņņikova
Anotācija Diplomprojekta tēma ir "Ražošanas uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts". Diplomprojekts tika izstrādāts ražošanas un uzņēmējdarbības ekonomikas katedrā, tirgzinības un tirdzniecības ekonomikas novirzienā. Projekts ir izstrādāts latviešu valodā. Diplomprojekta kopējais apjoms ir 70 lappuses, kas ietver sevī 27 tabulas, 26 attēlus un 22 izmantotās literatūras avotus. Projektam ir 3 pielikumi. Diplomprojekts sastāv no divām daļām- projekta daļas un grafiskās daļas. Projekta daļa sastāv no analītiskās, projekta aprēķina, tehnoloģiskās, darba un dabas aizsardzības daļas. Analītiskajā daļā tiek veikta uzņēmuma SIA "Nomeda" darbības analīze. Analītiskās daļas ietvaros tiek veikta uzņēmuma darbības apstākļu analīze, uzņēmuma finansiālā stāvokļa analīze un SVID analīze. Uz SVID analīzes pamata tiek noteiktas uzņēmuma 3 lielākās problēmas, kas saistītas ar 3 atsevišķu ražotņu uzturēšanu, dārgām transportēšanas izmaksām un reklāmas trūkumu. Šīs problēmas tiek risinātas projekta aprēķinu daļā. Problēmu risināšanai autore izstrādā priekšlikumus, kas saistīti ar vienas apvienotas ražotnes izveidi, transportēšanas izmaksu samazināšanu un mārketinga aktivitāšu izstrādāšanu. Tehnoloģiskajā daļā tiek izveidota mājas lapa uzņēmumam, lai klientiem un potenciālajiem klientiem pēc iespējas vieglāk atrast pareizu informāciju par uzņēmumu. Darba un dabas aizsardzības daļā tiek noteikti darba vides riski un veikta risku pakāpes samazināšana, lai darbiniekiem tiktu nodrošināta droša darba vide. Grafiskajā daļā tiek apkopotas tabulas un attēli, kuri tiks rādīti diplomprojekta aizstāvēšanā. Diplomprojekta izstrādes rezultātā tiek veikts investīciju projekta ekonomiskais pamatojums, lai uzzinātu vai projekts ir izdevīgs, tiek izvēlēts transportēšanas līdzeklis ar zemākām pašizmaksām, jo uzņēmums vēlas palielināt ražošanas apjomus un izvēlēties jaunus sadales kanālus. Kā arī tiek izstrādātas mārketinga aktivitātes, lai palielinātu neto apgrozījumu.
Atslēgas vārdi Ražošanas uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Manufacturing companys performance improvement project
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2012 15:28:53