Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Izglītības centra attīstības projekts
Nosaukums angļu valodā Educational Centre"s development project
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.habil.oec.,prof.A.Magidenko
Recenzents Dr.oec.,prof.N.Lāce
Anotācija Gitas Bērziņas (2012.) Izglītības centra attīstības projekts. Diplomprojekts. Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, studiju programma Uzņēmējdarbība un vadīšana 61 lpp., 12 att., 19 tab., bibliogrāfija 29 nosaukumi latviešu valodā. Pētījuma objekts ir SIA Education Centre Durbe. Diplomprojekta objekts ir uzņēmējdarbības analīze no 2008. līdz 2011. gadam. Diplomprojekta mērķis: izveidot izglītības centra attīstības projektu. Darbs sastāv no ievada, 4 daļām, secinājumiem un priekšlikumiem un grafiskās daļas. Analītiskajā daļā ir apskatīta un izanalizēta izglītības centra mārketinga iekšējā un ārējā vide. Ir noteiktas uzņēmuma stiprās un vājās puses, kā arī iespējas un draudi. Projekta daļā ir aprakstīti risinājumi, kā arī aprēķinātas izmaksas risinājumu īstenošanai. Ir noteikti mārketinga komunikāciju mērķi un stratēģija, kā arī izstrādāts projekts izglītības centra attīstībai ar mārketinga komunikāciju pilnveidošanu, izstrādājot reklāmas plānu 2013. gadam. Tehnoloģiskajā daļā ir izveidota uzlabota versija IC Durbe pastāvīgo klientu datu bāzei un aprakstītas iespējas, kā uzņēmums var strādāt ar izveidoto datu bāzi ikdienā. Darba un aizsardzības daļā ir aprakstīta darba aizsardzības organizācija uzņēmuma biroja telpās, noteikti darba vides riska faktori un izstrādāts darba aizsardzības pasākumu plāns 2013.gadam.
Atslēgas vārdi attīstība, valodu skola, izglītība
Atslēgas vārdi angļu valodā development, language school, education
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2012 11:26:04