Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Medicīnas inženierija un fizika
Nosaukums Delta4 sliekšņa līmeņa noteikšana radiācijas terapijā/
Nosaukums angļu valodā Determining the Threshold of Radiotherapy Delivery Error Detection Using Delta
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Michael Thomas
Recenzents Artūrs Meijers
Anotācija Šī maģistra darba mērķis ir noteikt IMRT/VMAT verifikācijas fantoma Delta4 sliekšņa lielumu dažādu radioterapijas kļūdu detektēšanai. Lai sasniegtu šo mērķi, tika izstrādāta datu ieguves un apstrādes metodika. Tika analizēti literatūras avoti par pieejamajām verifikācijas metodēm un to attīstību, lai gūtu ieskatu par verifikācijas prasībām un problēmām. Lai pārbaudītu iekārtas darbību un izmantoto pētījuma metodiku, kopā ar galveno pētījumu tika veikti vairāki testi, piemēram, atkārtojamības tests. Ievadā tiek izskaidrots, kāpēc ir nepieciešama radioterapijas plānu verifikācija, un tiek sniegts neliels ieskats paša pētījuma struktūrā. Nākošā nodaļa sniedz dziļāku ieskatu radioterapijas plānu verifikācijā, tiek apspriesta verifikācijas sarežģītība un sniegta analīze par visplašāk izmantoto verifikācijas metodi Gamma indeksu. Pēc šī ievada tiek sniegts īss apraksts par pazīstamākajām verifikācijas metodēm, tai skaitā rentgenfilmām, jonizācijas kamerām, diodes detektoriem, EPID, 2D matricām un gēla dozimetriju. Nākošajā nodaļā tiek apskatīta izmantotā pētījuma metode, tiek sniegts smalks apraksts par pētījuma gaitu, lai ļautu kādam citam nepieciešamības gadījumā veikt analogu pētījumu. Tiek uzskaitītas un aprakstītas apskatītās radioterapijas kļūdas kā arī pētījumā izmantotie materiāli. Tiek apspriesti arī izmantotās metodikas trūkumi, lai ļautu pētījuma atkārtot gribētājiem uzlabot metodiku un iegūt vēl precīzākus rezultātus. Nodaļas beigās ir sniegts izmantotās datu analīzes metodikas apraksts. Sekojošā nodaļa ir veltīta veiktajiem papildus testiem, katram veiktajam testam ir sniegts īss apraksts un rezultātu analīze. Nākošā nodaļa satur pētījuma galvenās daļas rezultātu analīzes aprakstu, tiek sniegti gan skaitliskie dati, gan grafiki, lai pamatotu izdarītos secinājumus. Pēdējā nodaļa satur rezultātu kopsavilkumu un secinājumus. Šajā pētījumā tika apskatīta lielākā daļa radioterapijā iespējamo kļūdu, lai noteiktu to detektēšanas sliekšņa lielumu Delta4 verifikācijas fantomam. Neskatoties uz to, ka daudzām no apskatītajām kļūdām tika konstatēta liela starpplānu izkliede rezultātos, dažām kļūdām bija iespējams noteikt detektēšanas sliekšņa lielumu. Detektēšanas sliekšņa lielums IMRT plānos tika noteikts MLC nobīdes, monitorvienību, sekundārā kolimatora, kolimatora un gantrija kļūdām, bet VMAT plānos monitorvienību un sekundārā kolimatora kļūdām. Pārējām apskatītajām kļūdām netika noteikts vienots detektēšanas sliekšņa lielums apskatītajā diapazonā. EPID rezultāti uzrādīja stipru līdzību ar Delta4 rezultātiem, tāpēc EPID verifikācija var tikt izmantota kā aizstājējs Delta4 IMRT plānu verifikācijai un otrādāk. Šī darba kopējais apjoms ir 76 lpp., darbā tiek izmantoti 47 attēli, 6 tabulas un 41 literatūras avots.
Atslēgas vārdi Delta4, IMRT, VMAT, verifikācija, radioterapija
Atslēgas vārdi angļu valodā Delta4, IMRT, VMAT, verification, radiotherapy
Valoda eng
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2012 15:02:32