Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „VAS „Latvijas Dzelzceļš" finansiālā stāvokļa uzlabošanas problēmas”
Nosaukums angļu valodā “Improvement Problems of Financial Position at Joint Stock Company ”Latvijas Dzelzceļš””
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs I.Jevinga, RTU docente (prakt.), Mg.oec.
Recenzents T.Vanaga, Audita firmas SIA „Tilders” valdes locekle
Anotācija Diplomdarba tēma ir VAS Latvijas dzelzceļš finansiālā stāvokļa uzlabošanas problēmas. Diplomdarba mērķis ir veikt VAS Latvijas dzelzceļš finanšu pārskatu analīzi un uz veiktās analīzes pamata izstrādāt priekšlikumus VAS Latvijas dzelzceļš finansiālā stāvokļa uzlabošanai nākotnē. Darba tēma ir aktuāla, jo viens no svarīgākajiem jautājumiem uzņēmuma finanšu analīzes jomā ir noteiktā laikā izdevīgāko un optimālāko vadīšanas lēmumu pieņemšana, lai iegūtu maksimāli iespējamos ieņēmumus. Tāpēc katrā uzņēmumā pastāv problēma: kā efektīvāk vadīt uzņēmumu, izmantojot finanšu analīzes rādītājus. Diplomdarba pētījuma objekts ir VAS Latvijas dzelzceļš. Diplomdarba pētījuma priekšmets ir VAS Latvijas dzelzceļš finansiālā stāvokļa analīze. Diplomdarba uzdevumi: 1. Izpētīt un atspoguļot teorētisko literatūru par uzņēmuma finanšu analīzi, tās mērķiem un uzdevumiem, veidiem, posmiem un metodēm; 2. Izpētīt un atspoguļot teorētisko literatūru par likviditātes, rentabilitātes, finansiālās stabilitātes un lietišķās aktivitātes rādītājiem; 3. Izpētīt un atspoguļot VAS Latvijas dzelzceļš vispārējo darbību un nodokļu maksājumu analīzi; 4. Izpētīt un novērtēt VAS Latvijas dzelzceļš finanšu pārskatus; 5. Sniegt priekšlikumus VAS Latvijas dzelzceļš finansiālā stāvokļa uzlabošanai. Diplomdarbs sastāv no četrām daļām, secinājumiem un priekšlikumiem, kā arī pielikumiem. Pirmajā daļā tiek aplūkota finanšu analīzes būtība, mērķi un uzdevumi, finanšu analīzes veidi, posmi un metodes, kā arī tiek aplūkoti finanšu analīzē izmantojamie rādītāji: likviditāte, rentabilitāte, finansiālā stabilitāte un lietišķā aktivitāte. Otrajā daļā tiek sniegta informācija par diplomdarba objektu VAS Latvijas dzelzceļš, tā struktūrvienības, Rīgas Ekspluatācijas iecirkņa, vispārējais apraksts un nodokļu maksājumu analīze. Trešajā daļā tiek veikta VAS Latvijas dzelzceļš Rīgas Ekspluatācijas iecirkņa finansiālā stāvokļa analīze, tai skaitā bilances un peļņas vai zaudējumu, kā arī finansiālo rādītāju analīze. Ceturtajā daļā tiek aprēķināta VAS Latvijas dzelzceļš Rīgas Ekspluatācijas iecirkņa finansiālā stāvokļa optimizācija: aktīvu rentabilitātes faktoru analīze un izmaksu optimizācija. Kopējais diplomdarba apjoms ir 74 lappuses, neieskaitot 10 pielikumus, kā arī darbā ir 14 attēli un 26 tabulas. Diplomdarba izstrādei tika izmantoti 22 informācijas avoti, tādi kā mācību grāmatas, Latvijas Republikas likumi un normatīvie akti, VAS Latvijas dzelzceļš finanšu pārskati un iekšējie nepublicētie materiāli, elektroniskie resursi un citi.
Atslēgas vārdi finansiālā analīze rentabilitāte likviditāte izmaksu analīze
Atslēgas vārdi angļu valodā finansial analysis rentability liquiditu cost optimisation
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2012 12:38:33