Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Muitas maksājumu iekasēšanas analīze MKP „Terehova” ”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of Customs Fees Collection at Customs Control Point “Terehova””
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs A.Gulbis, RTU docents (prakt.), Mg.oec.
Recenzents A.Čevers, RTU docents (prakt.), Mg.iur.
Anotācija Diplomdarba tēma ir „Muitas maksājumu iekasēšanas analīze MKP „Terehova"", kura mērķis ir Valsts ieľēmumu dienesta Muitas pārvaldes atsevišķas struktūrvienības muitas maksājumu iekasēšanas aspektu un to ietekmējošie faktoru analīze. Diplomdarbā izvirzīto mērķu sasniegšanai tika veikti sekojoši uzdevumi: 1. Raksturota nodokļu būtība, izpētītas nodokļu politikas īpatnības Latvijas Republikā un Eiropas Savienībā. 2. Sniegts pārskats par muitas iestāţu administrētiem muitas maksājumiem Latvijā, to struktūru un iekasēšanas pamatprincipiem. 3. Izpētīta muitas maksājumu ieľēmumu dinamika muitas kontroles punktā „Terehova". 4. Veikts praktisks pētījums par akcīzes preču nelegālas aprites ietekmi uz muitas maksājumu iekasēšanu muitas kontroles punktā „Terehova". 5. Izdarīti secinājumi un izstrādāti priekšlikumi. Darbs sastāv no 3 nodaļām. Pirmajā nodaļā apskatīta nodokļu būtība un nodokļu politikas īpatnības Latvijas Republikā un Eiropas Savienībā. Otrajā nodaļā sniegts pārskats par muitas iestāţu administrētiem muitas maksājumiem Latvijā, to struktūra un iekasēšanas pamatprincipi. Trešajā nodaļā analizēta muitas maksājumu ieľēmumu dinamika, kā arī veikts praktisks pētījums par akcīzes preču nelegālas aprites ietekmi uz muitas maksājumu iekasēšanu muitas kontroles punktā „Terehova". Pētījuma objekts – Valsts ieľēmumu dienesta Muitas pārvaldes atsevišķa struktūrvienība muitas kontroles punkts „Terehova". Pētījuma priekšmets – iekasētie muitas maksājumi, akcīzes preču nelegālas aprites ietekme uz muitas maksājumu iekasēšanu Valsts ieľēmumu dienesta Muitas pārvaldes atsevišķā struktūrvienībā muitas kontroles punktā „Terehova". Diplomdarba apjoms ir 74 lapas. Tas sastāv no 3 nodaļām, kurās ir ietvertas 4 tabulas, 8 attēli, 40 bibliogrāfiskie avoti.
Atslēgas vārdi muitas maksājumi, MKP "Terehova", nodoklis
Atslēgas vārdi angļu valodā customs fees, Customs Control Point "Terehova", tax
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 13.05.2012 15:00:52