Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Nekustamā īpašuma pārvaldība
Nosaukums Risku vadīšanas ekonomiskais pamatojums nekustamajiem īpašumiem
Nosaukums angļu valodā Risk management economical base of real estate
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs VZD, Mg.math. M.Grīnbergs
Recenzents Doc.(pr.), MBA G.Mote
Anotācija Diplomprojekta autore ir Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes, Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedras 5. kursa studente Elīna Jansone. Diplomprojekta tēma ir „Risku vadīšanas ekonomiskais pamatojums nekustamajiem īpašumiem”. Diplomprojekts ir izstrādāts latviešu valodā un sastāv no četrām daļām: Analītiskajā daļā autore ir veikusi teorētiskās un zinātniskās literatūras avotu izpēti. Šajā daļā tiek noskaidroti riska, risku vadīšanas, investīciju jēdzieni, apkopota informācija par investīciju proejktu novērtēšanas un risku aprēķināšanas metodēm, veikta nekustamo īpašumu tirgus analīze. Projekta aprēķinu daļā autore aprēķina un salīdzina divu investīciju projektu naudas plūsmas pēc iepriekš aprakstītajām metodēm un veic investīciju projektu risku aprēķināšanu un novērtēšanu. Tehnoloģiskajā daļā, izmantojot MS Excel programmu, tiek veidota investīciju projektu datu sadīdzināšanas forma ar mērķi veikt ērtāku un ātrāku investīciju projektu salīdzināšanu un risku aprēķināšanu. Darba un dabas aizsardzības daļā tiek aprakstīti darba vides risku novērtēšanas pasākumi birojā, noskaidroti biežāk sastopamie riska faktori, to iespējamās sekas un tiek pamatota darba aizsardzības nodrošināšanas nepieciešamība. Darba noslēgumā tiek veikti secinājumi no iegūtajiem un apkopotajiem rezultātiem, tiek sniegti priekšlikumi labākai, efektīvākai un drošākai naudas līdzekļu ieguldīšanai nekustamajos īpašumos.
Atslēgas vārdi risks, investīcijas, investīciju projekti
Atslēgas vārdi angļu valodā risk, investment, investment projects
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2012 10:27:56