Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Norobežojošo konstrukciju siltuma inerces ietekme uz iekšējās gaisa temperatūras stabilitāti"
Nosaukums angļu valodā "The influence of the external walls thermal inertia of the internal air temperature stability"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs B.Gaujēna
Recenzents D.Bajāre
Anotācija Anotācija Tā kā daudzu valstu būvnormatīvi nosaka ārējo norobežojošo konstrukciju normēto siltuma caurlaidības vērtību, bet nepievērš pietiekošu uzmanību siltuma inercei, nepieciešams veikt pētījumus, lai pierādītu siltuma inerces aktualitāti, tāpēc par maģistra zinātniski eksperimentālā darba tēmu tika izvēlēta tēma ar nosaukumu „Norobežojošo konstrukciju siltuma inerces ietekme uz iekšējās gaisa temperatūras stabilitāti”. Savā pētījumā mērīju un analizēju siltuma inerces ietekmi uz ārējām norobežojošām vieglām un masīva tipa konstrukcijām. Galvenais uzdevums bija izpētīt un salīdzināt šo ēku siltuma inerces ietekmi uz iekštelpu gaisa temperatūras režīmu apkures sezonas laikā, kā arī analizēt un sniegt rekomendācijas, lai uzlabotu ēkas siltuma inerci un samazinātu norobežojošo konstrukciju siltuma caurlaidību. Maģistra darbs sastāv no ievada, 8 nodaļām, secinājumiem un literatūras saraksta. 1.-3. nodaļā ir veikts tēmas literatūras apskats, kurā izklāstīts nepieciešamās teorijas pamatojums, lai sekmīgi veiktu pētījuma daļu. 4. nodaļā ir sniegts ieskats citu autoru pētījumos par siltuma inerces ietekmi uz ēku energoefektivitāti. 5. un 6. nodaļā ir veikts pētāmo ēku un konstrukciju raksturojums, kā arī aprakstītas pētīšanas metodes un paņēmieni. 7. nodaļā ir izklāstīti pētījuma rezultāti un veikts pētījuma laikā iegūto datu salīdzinājums ar teorētiski iegūtajiem rezultātiem. 8. nodaļā pamatojoties uz veiktā pētījuma rezultātiem ir doti ieteikumi un rekomendācijas kā uzlabot siltuma inerci ārējām norobežojošām konstrukcijām. Maģistra zinātniski eksperimentālais darbs ir uzrakstīts latviešu valodā un tas satur sekojošu apjomu: • Lappušu skaits- 81; • Formulu skaits- 29; • Attēlu un grafiku skaits- 47; • Tabulu skaits- 27; • Bibliogrāfijas saraksts satur 22 nosaukumus;
Atslēgas vārdi Siltuma inerce
Atslēgas vārdi angļu valodā Thermal inertia
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 08.06.2012 12:39:57