Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Nodokļu ietekme uz uzņēmuma SIA „Bukkipers SB” saimniecisko darbību”
Nosaukums angļu valodā “Tax Impact on Economic Activity of “Bukkipers SB” Ltd.”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs I.Jevinga, RTU docente (prakt.), Mg.oec.
Recenzents V.Andrējeva, A/S „Olainfarm” padomes priekšsēdētāja
Anotācija Žannas Aniščenko diplomdarbs Nodokļu ietekme uz uzņēmuma SIA Bukkipers SB saimniecisko darbību ir izstrādāts Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes Muitas un nodokļu administrēšanas studiju programmas ietvaros. Šī darba izstrādē autore centīsies pierādīt, ka uzņēmuma saimnieciskā darbība ir saistīta ar uzņēmumam piemērojamiem nodokļiem. Tā ir efektīvāka un ienesīgāka, ja maksājamo nodokļu apmērs ir mazāks. Tāpēc ir ļoti svarīgi pareizi veikt iekšējo nodokļu administrēšanas procesu uzņēmumā Diplomdarba mērķis noteikt SIA Bukkipers SB piemērojamo nodokļu ietekmi uz uzņēmuma finansiālajiem rādītājiem, konstatēt iespējamās nepilnības saimnieciskās darbības organizēšanas un nodokļu administrēšanas procesā un izstrādāt iespējamos priekšlikumus situācijas uzlabošanai. Par pētījuma objektu tika izvirzīti uzņēmuma SIA Bukkipers SB gada pārskati un to pielikumi. Pētījuma priekšmets ir SIA Bukkipers SB finansiālā stāvokļa un nodokļu ietekmes uz saimniecisko darbību analīze. Šajā darbā tiek veikta SIA Bukkipers SB - uzņēmuma, kas darbojas grāmatvedības pakalpojumu sniegšanas jomā piemērojamo nodokļu ietekmes analīze uz finansiāliem rādītājiem. Tiek analizēti 5 pārskata gadi par laika periodu no 2006.līdz 2010.gadam. Diplomdarbs sastāv no 3 nodaļām, secinājumiem, priekšlikumiem un pielikumiem. Diplomdarba pirmajā nodaļā tiek izklāstīts Latvijas nodokļu sistēmas un uzņēmumam piemērojamo nodokļu konspektīvs raksturojums un paskaidrojums par to uzskaiti grāmatvedībā. Otrajā nodaļā tiek aprakstīta uzņēmuma finansiālo rādītāju teorētiskā bāze , kur tiek parādītas visas to finansiālo rādītāju formulas un to normatīvās robežas, kas tiek izmantotas turpmākajā analīzē. Darba trešajā daļā tiek veikta uzņēmuma saimnieciskās darbības analīze, un, uz iegūto aprēķinu pamata tiek izstrādāti iespējamie priekšlikumi uzņēmuma finansiālā stāvokļa uzlabošanai un nodokļu optimizēšanai. Kā arī šajā nodaļā tiek uzskatāmi parādīts, kā mainītos uzņēmuma peļņas vai zaudējumu aprēķins, bilances struktūra, finanšu analīzes koeficienti un maksājamo nodokļu apmērs, ja tiktu realizēti autores izstrādātie priekšlikumi. Diplomdarba analīzes, aprēķinu un izstrādāto uzlabojumu rezultātiem ir praktiska nozīme SIA Bukkipers SB uzņēmuma vadībai. Kopējais diplomdarba apjoms ir 86 lappuses, darbam ir pievienoti 5 pielikumi. Darbs satur 24 tabulas un 15 attēlus. Diplomdarba izstrādei tika izmantoti 33 informācijas avoti - mācību grāmatas, LR likumi, elektroniskie resursi, periodiskie izdevumi, uzņēmuma gada pārskati un citi uzņēmuma iekšējie dokumenti, kas nav publicēti.
Atslēgas vārdi Finanšu analīze, nodokļi, nodokļu ietekme uz saimniecisko darbību
Atslēgas vārdi angļu valodā Tax impact, finance analysis
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2012 12:44:32