Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Inovācijas un uzņēmējdarbība
Nosaukums "Produktu sortimenta vadības pilnveide SIA „Cido Grupa”"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of Products Assortment Management at “Cido Grupa” Ltd"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs MBA,doc.(prakt.) M.Ozoliņš
Recenzents Dr.oec.,prof. E.Gaile-Sarkane
Anotācija Pētersone I. SIA Cido Grupa produktu sortimenta attīstības stratēģija: Maģistra darba projekta daļa I.Pētersone, M.Ozoliņš. Rīga: RTU IEVF Starptautisko programmu nodaļa, maģistra profesionālo studiju programma Inovācijas un uzņēmējdarbība, 2011. 51 lpp. Maģistra darba projekta daļa rakstīta latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 51 lpp., tajā iekļauti 4 attēli un 10 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 34 avoti latviešu un 8 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 14 pielikumi. Maģistra darba projekta daļas darba mērķis ir izvērtēt iespēju esošajā Cido Grupa produktu sortimentā pievienot jaunas produktu kategorijas, izmantojot zīmola Cido paplašināšanas paņēmienu, tādā veidā nodrošinot uzņēmuma darbības rezultātu pieaugumu un konkurētspējīgās priekšrocības palielināšanos. Maģistra darba projekta daļa sastāv no trīs daļām, kur projekta daļas pirmajā daļā ir sniegts ieskats par pētāmo uzņēmumu SIA Cido Grupa un tā produktu sortimentu, arī esošā produktu sortimenta attīstības iespējas konkrētās produktu kategorijas ietvaros. Pirmajā daļā sniegts ieskats par preču zīmolu un tā paplašināšanu paņēmienu. Projekta daļas otrajā daļā autore izvirza vairākas idejas esošā produktu sortimenta attīstībā, ierosinot pievienot jaunas produktu kategorijas. Trešajā darba daļā tiek izvērtēts ierosināto jauno produktu kategoriju potenciāls, veikti nepieciešamie pašizmaksas, investīciju un citi būtiski aprēķini. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi: uzņēmums ir spēcīgs tirgus spēlētājs, pat līderis atsevišķās produktu kategorijās, tomēr pastāvošā ārējās vides situācija un tās neprognozējamās izmaiņas prasa izvērtēt uzņēmumam paņēmienus, kā saglabāt uzņēmuma esošās pozīcijas un palielināt konkurētspējīgās priekšrocības un savu ietekmi nozarē kopumā. Būtisks priekšlikums ir izvērtēt esošo produktu sortimentu un novērtēt iespējas sortimentu paplašināt, pievienojot arī jaunas produktu kategorijas. Uzņēmumam ir jāizvērtē un jāplāno sava turpmākā darbības stratēģija ilgtermiņā tā, lai uzņēmums efektīvi izmantotu savus esošos resursus un stiprās puses, bet vājās puses un draudus samazinātu. Viens no paņēmieniem varētu būt tieši sortimenta paplašināšana, kas nodrošinātu iespēju izmantot pieejamos resursus, lai samazinātu ārējās vides izmaiņu ietekmi uz uzņēmumu, piem., darbību paplašinot dažādās produktu kategorijās, ne tikai dzērienu kategorijās, kā pašlaik.
Atslēgas vārdi produktu sortimenta attīstības stratēģija
Atslēgas vārdi angļu valodā Development of Product assortment strategy
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 06.01.2012 19:40:41