Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Nanobetona ražošanas tehnoloģijas. Betons ar fluoriscento stikla atkritumu suspensiju"
Nosaukums angļu valodā "Nanoconcrete production technologies. Application of fluorescent waste glass suspension in concrete"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs A.Korjakins
Recenzents M.Vilnītis
Anotācija Diplomprojekts sastāv no pētnieciskās daļas, kuras tēma ir Nanobetonu ražošanas tehnoloģijas. Betons ar fluoriscento stikla atkritumu suspensiju. un no inženierprojekta ar tēmu 4-stāvu dzīvojamā ēka. Mūsdienās, nanotehnoloģijām ir liela ietekme gandrīz uz visu, ar ko katrs ikdienas nodarbojas. Šī pētījuma tēma tika izvēlēta ar mērķi, lai veiktu pārskatu par nanotehnoloģiju piemērošanu būvniecības sektorā, iegūt nanodaļiņas no vietējiem atkrituma materiāliem un izgatavot augstas efektivitātes nanobetonu. Maza mēroga materiālus ar daļiņu diametru nanometru diapazonā jau lietoja pirms ilga laika. Piemēram, ķīnieši izmantoja melno oglekļi, kas tika iegūts no sadedzināšanas procesa krāsošanai ilgu laiku pirms Carbon Black tika izmantots riepās 1930. gadā, un ievērojami uzlabojās pēc Otrā pasaules kara ikgadējā megatonnas automašīnu riepas ražošanā. Viena no vēsturiski iespaidīgiem objektiem ar izmantotiem nanomēroga dekoratīviem efektiem ir Lycurgus kauss, kas datēts ar romiešu laikiem: zelta un sudraba putekļi ar daļiņu izmēru aptuveni 70 nanometri. Kopš Nobela prēmijas laureāts Ričards Fejnmans ir iesniedzis savu slaveno lekciju "Ir ļoti daudz vietas apakšā" 1959.gadā, ir veikti daudzi revolucionārie sasniegumi fizikā, ķīmijā un bioloģijā, kas ir pierādījuši, ka ar Fejnmana idejām var manipulēt eksperimentus ārkārtīgi mazā mērogā, molekulārā un atomārā līmenī, ti, nanolīmenī. Tāpēc, nanotehnoloģijas pati par sevi nav jauna zinātne, un tas nav jauna tehnoloģija. Tomēr daudzi revolucionārie notikumi tika veikti pagājušā gadsimtā, atgriežoties pie saviem senajiem ceļiem un attīstot tos ar mūsdienas tehnoloģiju palīdzību un pieejām. Ir divas saistītas un nesenās metodes top-down un bootom-up, kas ļauj manipulēt ar materiāliem un procesiem nanomērogā, piedāvājot iespēju radīt jaunus makro materiālus, īpašības un produktus. Būvniecības bizness ir neizbēgams nanotehnoloģiju ieguvējs, īpaši betona, tērauda un stikla jomā: betons kļūst stiprāks un vieglāk iestrādājams, tērauds - stingrāks un stikls - pašattīrošs. Stiprības palielināšana ir arī daļa no centieniem samazināt vides apbūvi ar efektīvu resursu izmantošanu. Tas tiek panākts gan pirms būvniecības procesa, samazinot piesārņojumu, ražojot materiālu (piem., cementu) un arī ekspluatācijas laikā, efektīvi izmantojot enerģiju pateicoties uzlabotiem siltumizolācijas materiāliem. Struktūru un materiālu īpašību zināšanās nanomērogā veicina jaunu pielietojumu un produktu attīstību, lai uzlabotu celtniecības materiālu īpašības. Betons ir plaši pielietots konstrukcijas materiāls un tam īpašībām ir būtiska ietekme uz industriju, tātad cementa bāzēta modelēšana ir joma, kam jāpievērš īpaša uzmanība un tās nanostruktūrai jāveic pētījumi. Dotajā pētījumā borsilikāta (DRL) un svina silikāta (LB) stikla atkritumu lauskas pēc drupināšanas tika papildus samaltas ūdens vidē ložu planetārajās dzirnavās un izmantotas kā pildviela suspensijas veidā, daļēji aizstājot cementu, tādējādi taupot dabīgās izejvielas un samazinot CO2 izmešu daudzumu atmosfērā. Malšanas procesā, izmantojot top-down metodi, tika iegūtas nanodaļiņas. Iegūta fluoriscenta stikla suspensija tika iestrādāta betonā. Inženierprojekta daļā tika projektēta 4-stāvu dzīvojamā ēka Ķīpsalas ielā. Par ēkas galvenajiem elementiem izvēlētas dzelzsbetona konstrukcijas. Projektā ir raksturota ēkas arhitektūra, teritorijas labiekārtojums, būvei izvirzāmās funkcionālās un drošības prasības, kā arī pasākumi drošības nodrošināšanai gan būvniecības, gan būves ekspluatācijas laikā. Projektā tika veikti kontrolaprēķini un dimensionēšana šādiem elementiem: kolona, plātne un siena. Ir izstrādāta būvdarbu tehnoloģijas daļa, kurā raksturota darbu organizācija un veikti būvdarbu veikšanai nepieciešamie aprēķini. Diplomprojekta sējumā ir 172 lapas, 24 tabulas un 41 attēli, 119 bibliogrāfijas avoti. Inženierprojekta grafiskā daļa ir izstrādāta uz 10 A1 izmēra lapām.
Atslēgas vārdi Fluoriscento stikla atkritumu suspensija, betons, stiprība spiedē
Atslēgas vārdi angļu valodā Fluorescent waste glass suspension, concrete, compression strength
Valoda eng
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 21.06.2012 16:21:29