Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Mobilo sakaru operatoru tirgus attīstības perspektīvas Latvijā”
Nosaukums angļu valodā „Development prospects of mobile operators market in Latvia”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Lektore L.Kamola
Recenzents Profesors, dr.oec. V.Nešpors
Anotācija Bakalaura darba autors: Lita Tālberga Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg.oec. Līga Kamola Bakalaura darba temats: Mobilo sakaru operatoru tirgus attīstības perspektīvas Latvijā Bakalaura darba apjoms: 73 lpp, 4 tab., 20 att. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: Izmantotas grāmatas, kā arī izvērtētas dažādas publikācijas un zinātniskie darbi teorētiskās bāzes nostiprināšanai. Darbā izmantoti elektroniskajos resursos iegūti dati un palīgmateriāli. Izmantoti nozares uzņēmumu sniegtie, kā arī publiski pieejamie statistikas dati. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Autors izstrādāja darbu par mobilo sakaru nozari, kurā sniedz pilnvērtīgu ieskatu tirgus formu raksturojumā, kā arī produkta virzīšanas jautājumos un saistošajā likumdošanā. Pēc darbā izmantotās aptaujas ir gūts ieskats patērētāju sniegtajā informācijā par nozarei saistošiem rādītājiem un tie attiecīgi salīdzināti ar oficiāliem statistikas datiem. Pēc apskatītajiem rādītājiem ir izvirzīti secinājumi un priekšlikumi, kā arī sniegti pieņēmumi iespējamajām attīstības tendencēm nozarei nākotnē. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Tālberga L. Mobilo sakaru operatoru tirgus attīstības perspektīvas Latvijā: Bakalaura darbs/Zinātn.vadītāja Kamola L. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2012. – 73 lpp.
Atslēgas vārdi Mobilo sakaru operatoru tirgus
Atslēgas vārdi angļu valodā mobile operators market
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2012 20:17:40