Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Mašīnu un aparātu būvniecība
Nosaukums Elektroloka krāsns kausējumu racionāla enerģētiskā režīma izstrāde
Nosaukums angļu valodā Elaboration of power efficient „LM” EAF heat conditions
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Dr.h.inž.prof. A.Jegorovs Nacionālā pētnieciski tehnoloģiskā universitāte Tērauda metalurģijas un fe
Recenzents Inž. J.Kokouļins A/S”Liepājas metalurgs” centālās laboratorijas vadītājs
Anotācija Anotācija A/S Liepājas metalurgs savā uzņēmumā ir ieviesusi jaunu tēraudkausēšanas tehnoloģiju. Kausēšana tiek veikta elektroloka tērauda kausēšanas krāsnī. Tālāk tēraudu apstrādā kausa krāsnī. Darbības sākuma posmā ir jāsaskaras ar daudzām problēmām, kuras tiek risinātas. Vienlaicīgi tiek apkopota statistika, krāta pieredze. Viens no šī brīža galvenajiem uzdevumiem ir samazināt produkcijas pašizmaksu saglabājot tās kvalitāti. Ekonomisko efektu var sasniegt palielinot ražību, samazinot enerģijas patēriņu uz produkcijas vienību, samazinot produkcijas pašizmaksu. Ražošanas tehnoloģijas sadaļā tiek izskatīti jautājumi par metāllūžņu sagatavošanas tehnoloģiju, iekraušanas kārtību krāsnī, kausēšanas tehnoloģiju, ārpuskrāsns apstrādi, liešanu uz SNLIe, sagataves apstrādes tehnoloģisko procesu. Tika aprēķināts tērauda markas 25Г2С kausējuma materiālais balanss. Speciālā daļā ir aprakstīts par enerģētiskā režīma izstrādāšanas principiem, aprēķināta derīgā enerģija, veikts darba telpas ģeometrisko izmēru aprēķins, siltuma zudumu aprēķins krāsns darba telpā, veikta racionāla enerģētiskā režīma izstrādāšana, aprakstīts par siltuma apmaiņas procesiem elektrokrāsns darba telpā, veikts elektroloka izstarojuma jaudas aprēķins, intensīvās uzsilšanas koeficienta aprēķins, elektroenerģijas patēriņa aprēķins. Sadaļā ekonomika un darba organizācija ir apskatīti jautājumi par darba režīma organizāciju, aprēķināta krāsns ražība, tērauda pašizmaksa strādājot standarta variantā un izmantojot COSS, atrasts bezzaudējuma punkts. Darba aizsardzības sadaļā ir izanalizēti bīstamie un kaitīgie faktori un kā var mazināt to iedarbību. Ir apskatīta ugunsdrošība, elektrodrošība, tehnoloģisko gāzu attīrīšanas princips (organizētie un neorganizētie izmeši). Sadaļā ekoloģija un resursu taupīšana ir apskatīti galvenie principi, kurus ir jāievēro bezatkritumu ražošanas izveidošanai, aprēķināts gāzu daudzums, kas rodas kausējuma laikā, apskatīts jautājums, kā uzņēmums pilda savas saistības pret valsti. Darbā ir 103. lpp. teksts, 8. attēli, 39. tabulas, 5. pielikumi un 22. nosaukuma informācijas avoti.
Atslēgas vārdi Tēraudkausēšanas tehnoloģija
Atslēgas vārdi angļu valodā Stalsmelcens tehnologie
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 17.06.2012 20:53:32