Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Ražošanas procesa analīze un pilnveide SIA "Baltic RIM" "
Nosaukums angļu valodā "Production Process Analysis and Improvement in "Baltic Rim" Ltd "
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec.,lektore Raimonda Liepiņa
Recenzents Dr.sc.ing.,profesors Jānis Mazais
Anotācija Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 67 lpp., tajā iekļauti 18 attēli, 9 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietveri: 10 avoti latviešu, 4 angļu un 8 krievu valodā. Darbam pievienoti 7 pielikumi. Darba mērķis ir izvērtēt ražošanas procesu SIA Baltic RIM, izmantojot kvalitātes pārvaldības metodes, un sniegt priekšlikumus uzņēmuma darbības pilnveidei, ar mērķi samazināt iekšējā brāķa apjomu un reklamāciju skaitu. Pirmajā darba daļā izvērtēta teorētiskā informācija par procesu pieeju, procesu aprakstu un kvalitātes pārvaldības metodēm. Otrajā darba daļā veikts SIA Baltic RIM darbības novērtējums un ražošanas procesa analīze. Trešajā darba daļa sniegti priekšlikumi uzņēmuma darbības pilnveidei trijos attiecīgos līmeņos: uzņēmumā, ražošanas nodaļā un individuālajā darba vietā, veikts priekšlikumu efektivitātes novērtējums. Darba noslēgumā izteikti nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi, pamatojoties uz kuriem iespējams pilnveidot SIA Baltic RIM ražošanas procesu.
Atslēgas vārdi ražošanas process, kvalitātes pārvaldības metodes, pilnveide
Atslēgas vārdi angļu valodā production process, quality management methods, improvement
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 10.06.2012 19:34:27