Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Materiālzinātnes
Nosaukums Ugāles mālu aktivācijas iespējas ģeopolimēru sintēzes procesā
Nosaukums angļu valodā Activation possibility of Ugale clay at the process of geopolymer synthesis
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Dr.sc.ing. I.Šperberga
Recenzents Dr.geol. V.Segliņš
Anotācija Bakalaura darbā ir aprakstīta ģeopolimēru iegūšana, kā izejmateriālu izmantojot Latvijas minerālās izejvielas - kvartāra sistēmas mālus no Ugāles atradnes. Literatūras apskatā ir pētīti Ugāles mālu veidošanās apstākļi, to sastāvs, struktūra un īpašības. Ir aplūkotas mālu pielietošanas iespējas ģeopolimēru sintēzes procesā, kā arī ģeopolimēru veidošanās process kopumā un dažādu faktoru ietekme uz to. Lai iegūtu ģeopolimērus, darbā kā aktivators tiek lietots KOH šķīdums dažādās koncentrācijās (4M, 5M un 6M). Iegūtie paraugi tiek apstrādāti divos veidos: 1. žāvēti/izturēti zemajās temperatūrās 20oC, 40oC, 60oC, 80oC un 100oC; 2. apdedzināti paaugstinātās temperatūrās 600oC, 700oC, 800oC. Darbā tiek veikta mehāniskās izturības pārbaude spiedē atkarībā no ģeopolimēra cietēšanas laika, turklāt labāko uzrādīto rezultātu paraugiem uzņemtas arī rentgenogrammas un IS spektri. Apdedzinātajiem paraugiem noteikta arī ūdens uzsūce jeb porainība un tilpuma masa. Visi iegūtie rezultāti ir salīdzināti savā starpā, kā arī ar neaktivētiem Ugāles māliem un keramiku. Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms 65 lpp. Darbs satur 21 attēlu, 3 tabulas, 5 formulas, 4 pielikumus un tajā izmantoti 34 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi ģeopolimērs, māli, mehāniskā izturība, ķīmiskā izturība, porainība
Atslēgas vārdi angļu valodā geopolymer, clay, mechanical strength, chemical resistance, porosity
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 14.06.2012 10:34:06