Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Inovācijas un uzņēmējdarbība
Nosaukums "Radošo metožu izmantošana jauna pakalpojuma izstrādāšanā Latvijā"
Nosaukums angļu valodā "Application of Creative Methods in New Service Development in Latvia"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec., prof. E.Gaile-Sarkane
Recenzents MBA I.Suija-Markova
Anotācija Līne I. Radošu metožu izmantošana jauna pakalpojuma izstrādāšanā Latvijā: Maģistra darbs I.Līne, E.Gaile-Sarkane. Rīga: RTU IEVF RUI Starptautisko programmu nodaļa, maģistra profesionālo studiju programma Inovācijas un uzņēmējdarbība, 2011. 95 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 95 lpp., tajā iekļauti 17 attēli, 13 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 32 avoti latviešu un 9 angļu valodā. Darbam pievienoti 10 pielikumi. Darba mērķis ir izpētīt un noskaidrot, kā ar radošu metožu palīdzību var uzlabot autores jau iepriekš izstrādātu, bet dažādu iemeslu dēļ tirgū vēl neieviestu pakalpojumu. Pirmajā darba daļā autore apskatīja, kādas radošās metodes pastāv, kuras no tām tiek biežāk lietotas un kādiem mērķiem. Plašāk autore pievērsās tām metodēm, kuras ir pielietojamas ideju ģenerēšanā vairāku cilvēku grupās (nevis individuāli). Otrajā darba daļā autore apkopoja populārākās radošās metodes pēc noteiktām pazīmēm un kritērijiem, kas ļāva izvēlēties ideju ģenerēšanai piemērotākās, organizējot fokusgrupas, prāta vētras un Edvarda de Bono izstrādāto metodi 6 domāšanas cepures. Trešajā darba daļā autore apraksta jauno pakalpojumu, kas tiek attīstīts, par pamatu ņemot, autoresprāt, labākās grupu izvirzītās idejas un ieteikumus. Fokusgrupu norises rezultātā tiek izstrādāts principiāli jauns pakalpojums, kas būtiski atšķiras no sākotnējā. Darba noslēgumā apkopoti nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi.
Atslēgas vārdi Radošas metodes, Prāta vētra, Edvarda de Bono metode "6 domāšanas cepures"", interneta vortāls
Atslēgas vārdi angļu valodā Creative Methods, Brainstorming, Edward de Bono method Six Thinking Hats, internet vortal
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 02.01.2012 17:37:08