Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Uzņēmuma SIA „Daugavpils bērnu veselības centrs” nodokļu nomaksas analīze”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of Tax Payment in “Daugavpils Children Health Center” Ltd.”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs V.Gurkovska, RTU docente (prakt.), Mg.oec.
Recenzents I.Jevinga, RTU docente (prakt.), Mg.oec.
Anotācija Kristīne Zune: “Uzņēmuma SIA „Daugavpils bērnu veselības centrs” nodokļu nomaksas analīze”. Diplomdarba mērķis ir uz teorētisko un praktisko materiālu pamata veikt uzņēmuma SIA „Daugavpils bērnu veselības centrs” finanšu analīzi, noskaidrot vai uzņēmums gūst peļņu vai nes zaudējumus un noskaidrot kādus nodokļus uzņēmumam ir jāmaksā. Pamatojoties uz diplomdarba mērķa, tiek izvirzīti sekojoši uzdevumi: • Noskaidrot uzņēmumu gada pārskatu sastāvdaļas; • Noskaidrot uzņēmumu gada pārskatu noformēšanu un sastādīšanas darbus; • Iepazīties ar SIA „Daugavpils bērnu veselības centrs” darbību; • Izpētīt uzņēmuma SIA „Daugavpils bērnu veselības centrs” gada pārskata sastāvdaļas; • Noskaidrot kādus nodokļus maksā uzņēmums SIA „Daugavpils bērnu veselības centrs”; • Veikt uzņēmuma SIA „Daugavpils bērnu veselības centrs” finanšu rādītāju aprēķinus un analīzi; • Izdarīt secinājumus un priekšlikumus.; Darba struktūra veidotā tā, lai būtu vieglāk un saprotamāk izprast uzņēmuma SIA “Daugavpils bērnu veselības centrs” finansiālo stāvokli. Pirmajā nodaļā autore apkopo finanšu analīzes teorētiskos aspektus un noskaidro kādi nodokļi ir LR likumdošanā. Otrajā nodaļā tiek veikta finansiālā stāvokļa analīze, noskaidroti uzņēmuma maksājamie nodokļi, tiek veikti finanšu rādītāju aprēķini un veikta bankrota diagnostika. Trešajā nodaļā tiek izskatītas un piedāvātas uzņēmuma attīstības perspektīvas. Uzņēmuma finansiālā stāvokļa novērtēšana ir svarīga pareizai uzņēmuma vadīšanai un tā nākotnes perspektīvu nodrošināšanai, tādēļ autore nolēma izpētīt uzņēmuma finanšu situāciju un izstrādāt priekšlikumus tās uzlabošanai. Darba gaitā teorētiskajā daļā apskatīts gada pārskatu vispārīgais raksturojums, gada pārskatu sastāvdaļas, nodokļu būtība un funkcijas, gada pārskata noformēšanas prasības un sastādīšanas darbi grāmatvedībā. Praktiskajā daļā autore veica uzņēmuma gada pārskatu analīzi par 2009.gadu un 2011.gadu, novērtējot uzņēmuma finanšu stāvokļa izmaiņas analizējamo periodu laikā, un mēģinot noteikt to izmaiņu cēloņus, kā arī veica finanšu analīzi ar mērķi uzlabot un pilnveidot uzņēmuma finanšu darbību, lai tas varētu sekmīgi veikt savu uzņēmējdarbību un godīgi maksāt nodokļus. Turpinājumā autore veica uzņēmuma finanšu analīzi aprēķinot likviditātes, maksātspējas, aktivitātes un rentabilitātes rādītājus, kā arī veica bankrota diagnostiku un noskaidroja kādus nodokļus maksā uzņēmums. Diplomdarba apjoms ir 72 lappuses, tas sastāv no 3 daļām un 2 pielikumiem. Darbā ir izmantota 31 tabula, 13 attēli un 2 formulas.
Atslēgas vārdi “Uzņēmuma SIA „Daugavpils bērnu veselības centrs” nodokļu nomaksas analīze”
Atslēgas vārdi angļu valodā "Company" Daugavpils children"s health center "tax analysis".
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 11.05.2012 12:06:41