Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Debitoru vadīšanas efektivitātes paaugstināšanas projekts līzinga uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Receivables management efficiency project for a leasing company
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec.,doc.K.Kozlovskis
Recenzents Mg.oec.V.Didenko
Anotācija Diplomprojekta tēma ir Debitoru vadīšanas efektivitātes paaugstināšanas projekts līzinga uzņēmumā. Darbs sastāv no piecām daļām: analītiskās daļas, projekta aprēķinu daļas, tehnoloģiskās daļas, darba un dabas aizsardzības daļas un grafiskās daļas. Analītiskajā daļā tika veikta uzņēmuma bilances horziontālā un vertikālā analīze, apgrozāmo līdzekļu analīze kā arī svarīgāko uzņēmuma darbību raksturojošo finanšu koeficientu aprēķins, un kā rezultātā izvirzīta problēma. Projekta aprēķinu daļā tika piedāvāti iespējamie problēmas risinājumu priekšlikumi debitoru klasifikācija, līgumu restrukturizācija un iekšējās parādu piedziņas uzlabošana. Tehnoloģiskajā daļā izmantojot MS Access tika veidota debitoru datu bāze, kura iekļāva informāciju par klientiem, līgumiem un kontaktu piezīmēm. Darba un dabas aizsardzības daļā tika konstatēti darba vides riska faktori un izstrādāts plāns darba vides uzlabošanai. Diplomprojekta apjoms ir 70 lappuses, kurās ir 39 attēli, 20 tabulas un 12 formulas. Diplomprojekta izstrādē izmantoti 18 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi debitoru vadīšana, parādu atgūšana, līzings
Atslēgas vārdi angļu valodā receivables management, recovery of debts, leasing
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2012 20:36:27