Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Sporta zāle Rīgā"
Nosaukums angļu valodā "Sport hall in Riga"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs V.Lūsis
Recenzents U.Lencis
Anotācija Inženiera bakalaura diploms sastāv no divām daļām: • Inženierprojekts: „Pamatu un pamatņu pastiprināšana” • Pētnieciska daļa: „Sporta zāle Rīgā” Bakalaura daļas sastāv no 5 daļām: 1.Ievads - tiek paskaidrots darba mērķis, uzdevums un noteikta darba gaita. 2.Pamati u to veidi– tiek apskatīti vairāki pamatu veidi. 3.Pamatu ekonomiskais salīdzīnajums – balstoties uz pamatu veidu apskati tika veikts to ekonomiskais salīdzinājums 4.Pamatu remonts un pastiprināšana– tika apskatīti vairāki pamatu pastiprināšanas veidi. 5.Pamatnes pastiprināšana – tika apskatīti vairāki pamatnes pastiprināšanas veidi 6. Secinājumi- par analītiskā daļā iegūto informāciju. Analītiskajā daļā tiek apskatīti visizplatītākie pamatu veidi, kā arī tiek sniegta informācija par to ekonomiskumu. Tiek apskatīti pamatu pastiprināšanas veidi, kā arī būvpamatnes pastiprināšanas veidi. Inženiera darba ietvaros izstrādāts ēkas projekts, kurā sistematizētas, nostiprinātas un paplašinātas teorētiskās un praktiskās zināšanas izvēlētajā specialitātē un šīs zināšanas pielietotas konkrēto zinātnisko, tehnisko, ekonomisko un ražošanas uzdevumu risināšanā. Inženierprojekts sastāv no divām daļām: paskaidrojošās daļas un grafiskās daļas. Paskaidrojošajā daļā aprakstīti principiālie inženiertehniskie risinājumi, ir veikts iespējamo variantu tehniski-ekonomiskais salīdzinājums un ietverti galveno nesošo elementu aprēķini. Projektētā ēkas sienas nesoša konstrukcija ir Fibo bloki, uz kuriem balstīti dzelzsbetona monolītie pārsegumi ar pasijām, dzelzbetona monolītie kolonnas, uz kuriem balstīti kopnes. Inženierprojektā tika veikti nesoša sienas, pārsegumu ar pasijām, kolonnu un kopnes, kā arī tika veikts ēkas siltumtehniskais aprēķins un tāmju dokumentācijas izstāde. Grafiskā darba daļā ir parādīta ēkas konstruktīvā shēma un galvenās nesošās konstrukcijas, kā arī ēkas plāni, griezumi un fasādes. Inženiera bakalaura diploma apjoms 149 lapaspuses un 10 A1 grafiskās daļas formāta rasējumu lapas, tai skaitā 12 tabulas, 21 attēli un 4 pielikumi.
Atslēgas vārdi Pamatu un pamatņu pastiprināšana Sporta zāle Rīgā
Atslēgas vārdi angļu valodā The basis and foundations strengthening Sport hall in Riga
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 17.06.2012 18:04:00