Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Daudzdzīvokļu ēka, Rīgā"
Nosaukums angļu valodā "Apartment house in Riga"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs M.Vilnītis
Recenzents M.Draudiņš
Anotācija Diplomprojekts sastāv no pētnieciskās daļas ar tēmu Jūras vēju parki, to tehnoloģiskie risinājumi un nākotnes perspektīvas un no inženierprojekta daļas ar tēmu Daudzdzīvokļu ēkas Rīgā, Riekstu ielā 15 tehniskais projekts. Caur pētniecisko daļu par jūras vēja parkiem sabiedrībai tiek dota iespēja kritiski pārdomāt un analizēt jaunākās tendences un problēmas šajā nozarē. Liela daļa sabiedrības nereti uzskata, ka svarīgākais ir alternatīvās enerģijas ieguve un izmantošana, tomēr neapzinās, ka šādas metode rada kaitējumu videi izjaucot ierasto dabas struktūru, piemēram, dažādu putnu un kukaiņu sugu izmiršana, ūdens piesārņojums. Pētnieciskās daļas mērķis ir aprakstīt un izskaidrot jūras vēja parku pastāvēšanu, to tehnoloģiskos risinājumus un nākotnes perspektīvas Latvijā un pasaulē. Pētījums atklāj ne tikai jūras vēju parku veiksmīgākos risinājumus pasaulē, bet arī to tehnoloģiskos risinājumus, kā arī iezīmē nākotnes perspektīvas jūras vēju parku nozarē. Pētījuma ietvaros apskatīti vēja enerģijas un vēja parku vēsturiskais apskats, vēja enerģijas patēriņa izmaiņas un nākotnes perspektīvas, vēja parki Latvijā un citur pasaulē. Papildus tika apskatīti vēja turbīnu tehnoloģiskie risinājumi, kā arī jūras vēja turbīnu montāža, transportēšana un dažādas citas specifikācijas. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, pētījuma ietvaros tika veikta objektīva reālās situācijas jūras vēju parku nozarē apskatīšana. Pētījums ļāva secināt, ka enerģijas iegūšana jūras vēja parkos šobrīd ir sākuma stadijā, tomēr kļūst izplatītāka visā Eiropā un pasaulē. Rezultāti ir nozīmīgi, jo pētījums aktualizē un sniedz iespēju plašākai sabiedrības daļai kritiski pārdomāt un analizēt jaunākās tendences jūras vēja parku nozarē. Inženierprojekta daļā ir projektēta daudzdzīvokļu ēka Rīgā, Riekstu ielā 15. Plānotais ēkas apjoms ir 732 kvadrātmetri. Ēkai ir seši stāvi un pagrabstāvs. Tehniskajā projektā tiek aprakstīti ēkas arhitektoniskie, konstruktīvie un siltumtehniskie risinājumi, kā arī ugunsdrošības, akustiskās un apgaismojuma prasības. Projektā tiek veikti kontrolaprēķini un dimensionēšana pēc atbilstošiem Eiropas standartiem tādiem elementiem kā dzelzsbetona plātne, monolīta dzelzsbetona sija, dzelzsbetona kolonna, pamatu pēda. Tehniskajā projektā tiek izstrādāta arī būvdarbu tehnoloijas daļa, kurā tiek aprakstīti galvenie būvdarbi, to organizācija un veikti nepieciešamie aprēķini. Tiek aprakstīti vides aizsardzības pasākumi, kā arī izstrādāts objekta ekonomiskais pamatojums. Darba apjoms: 159 lapas, ievietoti 65 attēli, 14 tabulas. Darbam pievienotas 10 rasējuma lapas.
Atslēgas vārdi jūras vēja parki vēja turbīnas tehnoloģijas
Atslēgas vārdi angļu valodā ofshore wind parks wind turbines technologies
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 09.06.2012 18:04:33