Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums AS "Saldus mežrūpniecība" darbības pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Performance enhancement project for JSC "Saldus mežrūpniecība"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec.,asoc.prof.R.Alsiņa
Recenzents Mg.oec.,lekt.I.Andersone
Anotācija Diplomprojekta tēma ir AS Saldus mežrūpniecība darbības pilnveidošanas projekts. Diplomprojekts sastāv no 5 daļām- analītiskās, projekta aprēķinu, tehnoloģiskās, darba un dabas aizsardzības daļas, kā arī grafiskās daļas. Darba analītiskajā daļā ir veikta uzņēmuma AS Saldus mežrūpniecība darbības analīze, apskatītas uzņēmuma stiprās un vājās puses, kā rezultātā tika noteiktas uzņēmuma darbības nepilnības. Projekta aprēķinu daļā izvirzīti priekšlikumi noteikto problēmu risināšanai, lai pilnveidotu uzņēmuma saimniecisko darbību. Ar aprēķinu palīdzību parādīts visu projektu ekonomiskais pamatojums. Tehnoloģiskajā daļā izmantotas informācijas tehnoloģijas datu apstrādei un lēmumu pieņemšanas procesiem. Darba un dabas aizsardzības daļā noteikti darba riski un sastādīts darba aizsardzības izmaksu plāns. Grafiskajā daļā apkopoti projekta gaitā iegūtie un izstrādātie dati grafiku un diagrammu veidā. Grafisko daļu veido 16 lapas. Kopumā diplomprojekts sastāv no 74 lapām, kurās iekļauta 21 tabula, 23 attēli, 34 formulas un izmantotas 23 literatūras vienības. Darbam pievienoti 7 pielikumi.
Atslēgas vārdi uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Performance enhancement project for company
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2012 10:12:34