Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Finanšu uzskaites pilnveidošana valsts iestādē"
Nosaukums angļu valodā "Financial reporting enhancement in a state institution"
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Mg. oec., prakt. doc. N. Semjonova
Recenzents Mg. oec., Lekt. H. Krogzeme
Anotācija ANOTĀCIJA Maģistra darba autore: Rita Briede Maģistra darba vadītāja: Nadežda Semjonova, RTU prakt.doc., Mg. oec. Maģistra darba temats: „Finanšu uzskaites pilnveidošana valsts iestādē” Maģistra darba apjoms: 81 lpp. datorsalikumā, darbā ietilpst 17 tabulas un 21 attēls. Maģistra darbs sastāv no ievada, teorētiskās daļas, analītiskās daļas, praktiskās daļas, secinājumiem un priekšlikumiem. Maģistra darbs sastāv no 3 sadaļām. Pirmajā sadaļā sniegta valsts budžeta būtības struktūras teorētiska analīze, analizētas finanšu uzskaites īpatnības valsta iestādēs, kā arī atspoguļotas un analizētas grāmatvedības uzskaites jaunās prasības muzeju Nacionālā krājuma atzīšanai finanšu uzskaitē .Otrajā sadaļā veikta Latvijas Nacionālā vēstures muzeja darbības vides analīze, novērtēts muzeja finanšu stāvoklis un tā finanšu uzskaite. Trešajā sadaļā pilnveidota muzeja aktīvu finanšu uzskaites pilnveidošana, krājuma priekšmetu kataloģizācija, aktīvu vērtības noteikšana naudas izteiksmē, veikts kataloģizācijai nepieciešamo resursu pamatojums. Balstoties uz veikto analīzi un izpēti, izstrādāti atbilstoši secinājumi un priekšlikumi. Maģistra darba galvenie rezultāti: Veikta finanšu uzskaites valsts iestādē teorētiska un praktiska analīze, izpētītas problēmas, arī saistībā ar valsts likumdošanas pilnveidošanu šajā jomā, sniegti priekšlikumi finanšu uzskaites pilnveidošanai valsts iestādē. Maģistra darbā izmantotie materiāli: 35 literatūras un informācijas avoti – ekonomiskā literatūra, lekciju pieraksti, Latvijas Republikas tiesību akti, statistikas dati, uzņēmuma publicētie un nepublicētie materiāli.
Atslēgas vārdi Finanšu uzskaites pilnveidošana valsts iestādē
Atslēgas vārdi angļu valodā Financial reporting enhancement in a state institution
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2012 11:25:30