Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums „Reklāmas plānošana mazumtirdzniecības uzņēmumā”
Nosaukums angļu valodā „Planning of advertising in a retail company”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., lekt I.Andersone
Recenzents Mg.oec., lekt. B.Levina
Anotācija Bakalaura darba autors: Marina Bondareva. Bakalaura darba zinātnikais vadītājs: Dr.oec. Ieva Andersone. Bakalura darba temats: Reklāmas plānošana mazumtirdzniecības uzņēmumā. Bakalaura darba apjoms: 54 lappuses, tajā iekļauti 13 attēli, 12 tabulas un 2 formulas. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: Latvijas, Krievijas un ārvalstu literatūra, internets, ka arī uzņēmuma nepublicētie materiāli. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Darba analītiskajā daļā tika izpētīta reklāmas būtība, reklāmas galvenie raksturojumi, un kā var izmantot reklāmu uzdevumu risināšanā. Darba pētījumu un aprēķinu daļā tika iekļauts veikala Dāmu veļa vispārējs raksturojums, tika veikta SVID analīze, anketēšana un izstrādāts pusgada reklāmas plāns veikalam Dāmu veļa. Darba nobeigumā izdarīti veikala Dāmu veļa secinājumi, kas radušies darba izstrādes gaitā un izvirzīti priekšlikumi jautājumu un problēmu risināšanai reklāmas jomā. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Bondareva M. Reklāmas plānošana mazumtirdzniecības uzņēmumā: Bakalaura darbs/Zinātn.vadītāja Andersone I. - Datorsalikums. - Rīga: RTU, 2012. - 48lpp. (tikai latviešu valodā)
Atslēgas vārdi Reklāmas plānošana
Atslēgas vārdi angļu valodā Planning of advertising
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2012 14:59:04