Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transporta elektronika un telemātika
Nosaukums Ciparu radioreleju sistēmas transportā
Nosaukums angļu valodā Digital Radiorelay Systems in Transport
Struktūrvienība 13107 Telemātikas un transporta elektronisko sistēmu katedra
Darba vadītājs prof. V.Popovs
Recenzents dr.sc.ing., A.Spunītis
Anotācija Maģistra darba tēma Ciparu radioreleju sistēma transportā. Darbā ir apskatīti radioreleju sistēmu sakari, kas tiek izmantoti primārajos tīklos, tai skaitā dzelzceļa transportā Latvijā, to stāvoklis un nākotnes attīstība, pamata struktūrshēmas un radioreleju traktu formēšana, darba frekvenču diapazona izvēle, kā arī pietuvinātas līnijas traktu aprēķinu metodes, iekļaujot heterogēno vidi trases ietvaros. Detalizēti apskatīta ciparu radioreleju sistēma NOKIA DMR18W, tās uzstādīšanas , ekspluatācijas un testa mērījumu problēmas. Darba procesa laikā izstrādāta laboratorijas iekārta, lai izpētītu milimetru diapazona radioviļu izplatīšanos heterogēnā vidē, kā arī uz darba bāzes izveidoti metodiskie norādījumi laboratorijas darbam Milimetru diapazona radiokanālu pētījumi, izmantojot ciparu radioreleju iekārtu. Darbs tika veikts latviešu valodā. Darba saturs ir izklāstīts 5 nodaļās: Pirmajā nodaļā ir aprakstīta ciparu radioreleju sistēmu analīze un to pielietošana dzelzceļu transportā. Otrajā nodaļā apskatīta CRRS srtuktūrshēma, aprakstītas trases pamataprēķinu metodes un parādīti skaitliskās nozīmes apskatāmajām RRS. Trešajā daļā ir aprakstīta radioreleja aparatūra NOKIA DMR 18W un uz tās bāzes izveidotā laboratorijas iekārta. Ceturtajā nodaļā parādīta metodika laboratorijas darba izpildei. Piektajā nodaļā - ieskats primāro sakaru tīklu sistēmu tendencēs un CRRS izmantošanas iespējas tajās. Darba saturs ir izklāstīts 135 lappusēs, tai skaitā 8 tabulas, 35 attēli, 19 formulas. Darbam ir pievienots literatūras saraksts ar 17 literatūras avotiem. Pilna darba teksts elektroniskā veidā ir CD diskā, kas pievienots maģistra darbam. Dotais darbs var tikt izmantots kā metodiskais līdzeklis studentiem, kā CRRS apgūšanai disciplīnā: Sakaru sistēmas dzelzceļa transportā, tā arī veicot pētījumus par heterogēnās vides ietekmi uz milimetru diapazona radioviļu izplatīšanos disciplīnā: Tehniskā elektrodinamika.
Atslēgas vārdi Ciparu Radioreleju sistēmas, radioreleju stacija, servisa termināls, milimetru radioviļi
Atslēgas vārdi angļu valodā Digital radio relay linear systems, radio relay station, the service terminal, radio waves
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 23.01.2012 14:58:36