Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Teledarba centru izveides iespējas biznesa inkubatoros”
Nosaukums angļu valodā „Opportunities for creating telework centres in business incubators”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Lektore A.Vītola
Recenzents Lektors N.Balabka
Anotācija Bakalaura darba autore: Anda Ūzulniece Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: RTU zinātniskā asistente Alise Vītola Bakalaura darba temats: Teledarba centru izveides iespējas biznesa inkubatoros Bakalaura darba apjoms: 66 lapaspuses. Bakalaura darbs sastāv no 2 nodaļām, darbā iekļauti 11 attēli un 3 pielikumi. Bakalaura darba izmantotie materiāli: Bakalaura darba bibliogrāfiskais saraksts ietver 41 literatūras avotu. Darbā izmantotie materiāli: zinātniskie pētījumi, informācija no elektroniskiem informācijas avotiem, nepublicētie materiāli no programmas INTERREG IVC projekta Micropol- attālinātā darba centri ārpus metropoļu reģioniem. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Izstrādātais darbs sastāv no divām daļām. Bakalaura darba teorētiskajā daļā tika apkopota informācija un radīts vispārīgs priekšstats par teledarbu, teledarba centriem un biznesa inkubatoriem. Tika apskatīti teledarba ieguvumi un trūkumi, darba veicēji, kā arī sniegta informācija par teledarbu Eiropas Savienībā un izskatītas teledarba attīstības perspektīvas Latvijā. Sniegts vispārīgais priekšstats par teledarba centriem un detalizētāk aplūkoti divi teledarba centru piemēri: Birojnīca, kas atrodas Latvijā, un Igaunijas piemērs. Tika arī aplūkotas uzņēmumu attīstības iespējas biznesa inkubatoros, to sniegtie inkubatoru pakalpojumi un ieguvumi no tiem, potenciālie klienti un konkrēti biznesa inkubatori Latvijā. Analītiskajā daļā, pamatojoties uz teorētiskajā daļā izskatītajiem teorētiskajiem jautājumiem, sniegti veiktās aptaujas un interviju rezultāti, lai noskaidrotu nodarbināto iedzīvotāju attieksmi par teledarba ieviešanu darba struktūrā un teledarbu centru izveides iespējām.
Atslēgas vārdi Teledarbs, teledarba centri, biznesa inkubatori
Atslēgas vārdi angļu valodā Telework, telework centres, business incubators
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2012 13:47:31