Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Bankas mārketinga pasākumu pilnveidošanas projekts globālās ekonomikas pārmaiņu apstākļos
Nosaukums angļu valodā Project for improving a bank"s marketing activities in the period of global economic changes
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec.,doc.R.Greitāne
Recenzents Dr.oec.J.Komkova
Anotācija Dipomprojekts „Bankas mārketinga pasākumu pilnveidošanas projekts globālās ekonomikas pārmaiņu apstākļos” izstrādāts RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes studiju programmas „Uzņēmējdarbība un vadīšana” ietvaros. Diplomprojekts izstrādāts latviešu valodā. Diplomprojekta mērķis ir izvirzīt priekšlikumus, lai uzlabotu „Nordea Bank Finland Plc” Latvijas filiāles mārketinga darbību. Diplomprojekta apjoms ir 89 lpp, kas sevī ietver 26 tabulas, 30 attēlus un 1 vienādojumu. Projektam ir 8 pielikumi. Darbā izmantots 41 literatūras avots. Diplomprojekts sastāv no piecām galvenajām daļām: analītiskās, projekta aprēķina daļas, tehnoloģiskās, darba un dabas aizsardzības daļas un grafiskās daļas Analītiskās daļas ietvaros tiek analizēta Nordea bankas līdzšinējā darbība, konkurence, kā arī mārketinga pasākumi un konstatēti trūkumi. Tiek izvirzīti priekšlikumi bankas mārketinga darbības uzlabošanai un attīstībai. Projekta aprēķina daļā tiek izstrādāti izvirzītie priekšlikumi bankas zīmola pozicionējuma maiņai, orientējoties uz jaunu klientu segmentu, vienota klientu segmentēšanas standarta ieviešanai privātpersonām, kā arī servisa līmeņa paaugstināšanai. Tehnoloģiskajā daļā tiek izstrādāts klientu segmentēšanas rīks potenciālajiem un esošajiem Nordea bankas privātpersonu segmenta klientiem. Savukārt darba un dabas aizsardzības daļā tiek analizēta darba vides piemērotība darbiniekiem, esošie darba vides riski un izstrādāti risku novēršanas pasākumi, lai paaugstinātu darbinieku motivācijas līmeni.. Projekta rezultātā tika izstrādāti priekšlikumi bankas zīmola pozicionējuma maiņai, paaugstinot bankas atpazīstamības līmeni, klientu segmentēšanas uzlabošanai esošajā ekonomiskajā situācijā, kā arī servisa līmeņa paaugstināšanai, ieviešot tehnoloģiskus uzlabojumus un motivējot bankas darbiniekus.
Atslēgas vārdi Banka, mārketings, mārketinga plāns
Atslēgas vārdi angļu valodā Bank, marketing, marketing project
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2012 13:01:20