Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Ieinteresēto grupu vadīšana uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanai"
Nosaukums angļu valodā "Management of Stakeholders for Increasing of a Company Competitiveness "
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec.,doc.(prakt.) I.Ezera
Recenzents Mg.oec.,lekt. L.Kamola
Anotācija Maģistra darbu ir izstrādājusi RTU studente Kristina Harčenko par tematu Ieinteresēto grupu vadīšana uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanai. Paustā tēmas aktualitāte izpaužas faktā, ka sekmīgi vadot stratēģiski svarīgākās ieinteresētās grupas un gūstot to atbalstu, ir iespējams ātrāk sasniegt uzņēmuma mērķus un efektīvāk organizēt tā uzņēmējdarbību. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt praktisku projektu darbam ar stratēģiski svarīgākajām ieinteresētajām grupām, tādējādi paaugstinot pakalpojumu sniegšanas uzņēmuma konkurētspēju. Maģistra darba pētījuma objekts ir apdrošināšanas uzņēmuma ieinteresētās grupas. Pētījuma priekšmets ir ieinteresēto grupu interešu vadīšana. Maģistra darbs sastāv no 3 daļām analītiskās, lietišķā pētījuma un projekta daļas. Analītiskajā daļā tiek sniegts vispārīgs apdrošināšanas nozares raksturojums un tās loma valsts ekonomikā. Tiek analizēti būtiskākie nedzīvības apdrošināšanas nozares darbības rādītāji un identificēti apdrošināšanas nozares attīstību sekmējošie un bremzējošie faktori. Tiek atspoguļots AAS Balta vispārīgs darbības raksturojums un analizēti galvenie darbības rādītāji. Lietišķā pētījuma daļā tiek definēts ieinteresēto grupu jēdziens, aprakstīta teorijas būtība, kā arī ieinteresēto grupu vadīšanas principi. Tiek noteiktas AAS Balta ieinteresētās grupas un identificētas to intereses. Tiek izklāstītas ieinteresēto grupu līdzšinējās koncepcijas un veikta AAS Balta ieinteresēto grupu analīze, nosakot stratēģiski svarīgākās ieinteresētās grupas. Projekta daļā tiek izstrādāts projekts Iesaki Balta apdrošināšanu, balstoties uz stratēģiski svarīgāko ieinteresēto grupu interesēm, kā rezultātā paaugstinot uzņēmuma konkurētspēju. Tiek aprakstīts projekta mērķis, būtība, galvenie ierobežojumi, ieviešanas modelis un izstrādāts tā efektivitātes novērtējums. Maģistra darba kopējais lappušu skaits ir 84. Darbā ir sastādītas 14 tabulas, atspoguļoti 20 attēli un 1 pielikums. Darba veidošanā izmantoti 35 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi Ieinteresētās grupas
Atslēgas vārdi angļu valodā stakeholders
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 06.01.2013 21:24:37