Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Muitas noliktavu turēšanas atļauju izsniegšanas procesa analīze”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of Holding Authorization Process in Customs Warehouses”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs A.Gulbis, RTU docents (prakt.), Mg.oec.
Recenzents A.Čevers, RTU docents (prakt.), Mg.iur.
Anotācija Muitas noliktavām valsts teritorijā, kurās eksporta un importa preces tiek uzglabātas, apstrādātas un sagatavotas tālākpārdošanai, ir labas nākotnes perspektīvas, jo tā dod iespēju Latvijas precēm iekarot ārvalstu tirgus, bet Latvijai – piesaistīt ārvalstu investorus un uzlabot uzņēmējdarbības vidi Latvijā. Lai muitas noliktavas tiktu iekārtotas un darbotos atbilstoši ES prasībām, to turēšanai ir nepieciešama atļauja, kas legalizē noliktavas darbību, kontrolēt to un garantē preču drošību un kvalitāti. Tāpēc uzņēmējiem jāzina, kādas procedūras ir jāveic un kādi dokumenti nepieciešami. Darba mērķis: izpētīt un analizēt muitas noliktavu turēšanas atļauju izsniegšanas procesu. Darba uzdevumi: 1. Apskatīt zinātniski teorētisko literatūru par muitas noliktavu lomu un izmantošanas iespējām starptautiskajā tirdzniecībā. 2. Analizēt normatīvos aktus, kas regulē muitas noliktavu darbību un to turēšanas atļauju izsniegšanas procesu. 3.Veikt muitas noliktavas atvēršanai nepieciešamo normatīvo aktu analīzi. 4. Balstoties uz iegūtajiem normatīvo aktu analīzes rezultātiem, izstrādāt ieteikumus muitas noliktavu darbības efektivitātes uzlabošanai. Pētījuma priekšmets: muitas noliktavu turēšanas atļauju izsniegšanas process. Pētījuma objekts: muitas noliktavu turēšanas atļaujas un noteikumi. Darba teorētiskā un praktiskā vērtība: pētījumā apkopoti ES un LR normatīvie akti, kas regulē muitas noliktavu atvēršanas procedūras un muitas noliktavu darbību, tajā sniegts ieskats ar muitas noliktavu darbību saistītās problēmās, atklāts esošo prasību samērīgums un analizētas muitas noliktavu attīstības perspektīvas. Pētījums noderēs praksē un palīdzēs Latvijas uzņēmējiem, kas atvēruši vai plāno atvērt muitas noliktavas dažādu preču grupu uzglabāšanai, apstrādei un tālākpārdošanai Latvijas un Eiropas Savienības teritorijā, izzināt un izprast muitas noliktavu turēšanas atļauju izsniegšanas procesu, ar to saistītos ieguvumus un problēmas uzņēmējiem. Diplomdarbs sastāv no ievada, teorētiskās daļas, kas sastāv no četrām nodaļām, praktiskās daļas, kas ietverta četrās nodaļās un četrās apakšnodaļās, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba pirmajā daļā sniegts ieskats starptautiskās tirdzniecības raksturojumā, atklāta muitas noliktavu loma starptautiskajā tirdzniecībā, apskatīti muitas noliktavu veidi un tipi, kā arī atklāts un analizēts muitas noliktavu atvēršanas process. Darba otrajā daļā (praktiskajā daļā) tiek veikta muitas noliktavas atvēršanai nepieciešamo normatīvo aktu analīze dažādām preču grupām, ar mērķi izvērtēt šo dokumentu lietderību un prasību samērīgumu. Diplomdarba apjoms ir 68 lapaspuses, diplomdarbā iekļauts 1 attēls, 1 tabula, izmantoti 31 bibliogrāfiskie avoti.
Atslēgas vārdi Muitas noliktavas turēšanas atļaujas izsniegšana
Atslēgas vārdi angļu valodā customs warehouses licenses
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2012 09:58:26