Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Ražošanas uzņēmuma mārketinga pilnveidošanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Marketing development project for a production company"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec.,lekt. I.Andersone
Recenzents Mg.oec., J.Eriņa
Anotācija Diplomprojekta ietvaros tika veikts ražošanas uzņēmuma marketinga pilnveidošanas projekts. Darbs sastāv no ievada, piecām projekta daļām: analītiskās, projekta aprēķinu, tehnoloģiskās, darba aizsardzības, secinājumiem un bibliogrāfiskā saraksta, kā arī no grafiskās daļas. Diplomprojekta mērķis ir izstrādāt uzņēmuma marketinga pilnveidošanas projektu, līdz ar to paaugstināt uzņēmuma apgrozījumu un darbības efektivitāti. Diplomprojekts sastāv no 101 lapaspuses, 45 attēliem un 45 tabulām, izmantoti 45 literatūras avoti. Analītiskā daļa sastāv no sekojošām nodaļām: uzņēmuma vispārīga raksturojuma; uzņēmuma organizatoriskā struktūras; uzņēmējdarbības vides ietekmējošo faktoru analīzes; uzņēmuma mikro un makrovides analīze; konkurences analīzes; SVID analīzes; tirgus situācijas analīzes; uzņēmuma finansiālā stāvokļa novērtējuma; rentabilitātes rādītāju novērtējuma; likviditātes rādītāju novērtējuma; uzņēmuma līdzekļu izmantošanas efektivitātes rādītāju novērtējuma; uzņēmuma izvirzīto problēmu raksturojuma. Projekta aprēķinu daļa sastāv no: produkta virzīšana tirgū, reklāma un pārdošanas veicināšana; produkta virzīšanas projekta tirgū; jauna produkta virzīšanas pasākumu kopuma projekts; uzņēmuma mājas lapas modernizācijas projekta; uzņēmuma pamatlīdzekļu iegādes projekta; nolietojuma aprēķina finanšu vajadzībām; nolietojuma aprēķina uzņēmuma ienākuma nodokļa (UIN) vajadzībām; plānotās darbības finanšu rezultāta apkopojums; uzņēmumam piedāvāto priekšlikumu apkopojums. Tehnoloģiskā daļa sastāv no: uzņēmuma mājas lapas modernizācijas projekta. Tajā izmantota Microsoft Office FrontPage programma. Darba aizsardzības daļa sastāv no darba vides riska novērtēšana, kā arī no darba aizsardzības pasākumu plāna ieviešanas un to izmaksu projekta. Secinājumos tiek apkopoti autores veiktais Grafiskajā daļā tika apkopoti attēli un grafiki, kuri tapa projekta izstrādes laikā.
Atslēgas vārdi Marketings, ražošana.
Atslēgas vārdi angļu valodā Marketing, development.
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 04.06.2012 12:36:31