Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Pakalpojuma uzņēmuma mārketinga darbības pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project for improving marketing activities in a services company
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec.,lekt.I.Andersone
Recenzents Mg.oec.,asoc.prof.R.Alsiņa
Anotācija Diplomprojekta temats ir “Pakalpojuma uzņēmuma mārketinga darbības pilnveidošanas projekts”. Darbs ir izstrādāts studiju programmā„Uņēmējdarbība un vadīšana”. Projekts sastāv no piecām daļām-analītiskās daļas, projekta aprēķinu, tehnoloģiskās, darba un dabas aizsardzības daļas un grafiskās daļas. Analītiskajā daļā tika aprakstīta uzņēmuma pamatdarbība, veikta iekšējās un ārējās vides analīze. Šajā daļā tika izstrādāta arī SVID analīze, lai noteiktu uzņēmuma stiprās un vājās puses, kā arī iespējas un draudus. Analītiskās daļas ietvaros iegūtie rezultāti tika izmantoti uzņēmuma mārketinga vides problēmu konstatēšanā un priekšlikumu izvirzīšanā. Projekta aprēķinu daļā tika izstrādāts mārketinga aktivitāšu plāns gadam, kas ietver sevī arī lojalitātes programmas izveidi un mājas lapas uzlabošanas aktivitātes. Ņemot vērā esošos finanšu rādītājus un veikto uzlabojumu ieguvumjus tika prognozēta iespējamā peļņa laika posmā līdz 2016 gadam. Šajā daļā arī izstrādāts klientu attiecību menedžmenta ieviešanas plāns un atrasta atbilstoša internet tehnoloģiju programma konkrētā mērķa izpildei. Tehnoloģiskajā daļā tiek salīdzinātas dažādas datorprogrammas, kas tiks izmantotas mājas lapas izveidei un pilnveidošanai un atrasta piemērotāka šo mērķu īstenošanai. Šajā daļā detalizēti aprakstīts ka lietot programme wix.com, lai izveidotu un pilnveidotu uzņēmuma mājas lapu. Darba un dabas aizsardzības daļas ietvaros tika veikta uzņēmuma darba vides analīze un novērtējums, kā arī izstrādāts pasākumu plāns darba apstākļu uzlabošanai. Šajā daļā tikai pievērsta uzmanība arī dabas aizsardzībai un saudzīgai attieksmei pret vidi. Grafiskā daļa sastāv no 16 lapām, kurās ir apkopotas diplomprojekta laikā izstrādātie shēmas, attēli, grafiki un tabulas, lai labāk atspoguļotu darbā izvirzītos priekšlikumus. Darba apjoms ir 73 lapas, kurā ir 20 tabulas, 2 formulas, 31 attēls un 22 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Pakalpojuma uzņēmuma mārketinga darbības pilnveidošanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Project for improving marketing activities in a services company
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2012 17:33:25